Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Taaldoelen in alle vakken: van taalontwikkelend vakonderwijs naar competentiegericht onderwijs (Jan Lecocq & Nadja Gilissen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

de en het beoordelende niveau, nauwelijks aan de orde waren. Dat is ook de conclusie van de peilproeven: de leerlingen zijn erg sterk op het beschrijvend niveau, maar heel wat minder sterk op het structurerend en het beoordelend niveau. Op die manier blijkt de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen: om toch maar zoveel mogelijk leerlingen naar de eindmeet te begeleiden, wordt wat geïdentificeerd wordt als de belangrijke hindernis, weg gevlakt. Een foute aanpak, zo blijkt.

Zaakvak- en praktijkvakleerkrachten vinden taalontwikkelend vakonderwijs veelal een erg kunstmatige aanpak. Welke taaltaken kan ik in mijn lessen introduceren? Beheers ik die zelf voldoende om ze aan mijn leerlingen aan te leren en om hen te helpen om die specifieke talige vaardigheden te ontwikkelen? Zaakvakleerkrachten zijn geen taalleerkrachten. Ze zijn ook niet vertrouwd met taaldidactiek en voelen zich erg ongemakkelijk bij die taak.

Wij willen met jullie een andere weg verkennen, namelijk die van het competentiegericht (vak)onderwijs. Een analyse van de leerplannen van de zaak- en praktijkvakken leert dat die heel wat talige doelen bevatten, of beter: dat de eindtermen en leerplandoelen voor zaak- en praktijkvakken heel wat talige componenten bevatten. Vanuit een andere kijk op talenbeleid willen wij de leerkrachten van de zaakvakken stimuleren tot een grondiger leerplanrealisatie, waarbij gemikt wordt op alle componenten van de doelen, dus ook op de talige. Dat betekent dat een talenbeleid ruimte moet laten om met die leerkrachten op zoek te gaan naar de talige component in hun leerplannen en naar hoe die kan ontwikkeld en geëvalueerd worden. Vanuit die analyse moet dan de overstap gemaakt worden naar het vak Nederlands. Hoe dit vorm kan krijgen binnen een talenbeleid en welke aspecten de leraar Nederlands dan in zijn vak best beklemtoont, bespreken we verder in de workshop.

Referenties

AKOV (2011). Peiling Nederlands in de derde graad algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs. Brussel/Leuven/Antwerpen: AKOV/KULeuven/UA.

AKOV (2012). Tweede peiling informatieverwerving en -verwerking, eerste graad Astroom secundair onderwijs. Brussel/Leuven: AKOV/KULeuven.

Entiteit Curriculum (2007). Conferentie na peiling Informatieverwerving en -verwerking, eerste graad A-stroom secundair onderwijs. Brussel: Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming, Entiteit Curriculum.

Onderwijsinspectie (2009). Onderwijsspiegel. Verslag over de toestand van het onderwijs – schooljaar 2009-2010. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

100