Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling (Valesca van Diejen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

3. Taalonderwijs 12-18

Onderwijsinspectie (2012). Onderwijsspiegel 2012. Jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

PISA (2009). Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen, publicatie van de Vlaamse Overheid. Brussel/Gent: Departement Onderwijs en Vorming/UGent Vakgroep Onderwijskunde.

Ronde 8

Valesca van Diejen

Vathorst College, Amersfoort

Contact: v.diejen@vathorstcollege.nl

Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling

  1. Inleiding

Digitaal. Het lijkt wel een toverwoord in het onderwijs. Als je een opdracht in een pdfdocument mailt aan je leerlingen, geef je dan digitaal onderwijs? Nee! Het is wellicht handiger dan ‘printen-kopiëren-uitdelen’, maar je maakt geen gebruik van de echte voordelen van een digitale leeromgeving: activeren, interactie, directe feedback, flow, flipped classroom, zelfstandig leren en het besparen van tijd.

Hoe kan je als docent de voordelen van digitaal onderwijs inzetten in de eigen lespraktijk?

  1. Digitale module ‘werkwoordspelling’ Vathorst College

Ik presenteer de digitale module ‘werkwoordspelling’ die ik heb gemaakt voor de eerste klassen (vmbo-t/havo/vwo) van het Vathorst College in Amersfoort. Acht digitale lessen die door de leerlingen zelfstandig doorgewerkt kunnen worden, waarbinnen bovenstaande begrippen een sleutelrol vervullen.

3

101