Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling (Valesca van Diejen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

3. Taalonderwijs 12-18

   

3

 

Figuren 2 & 3: Voorbeelden van oefenmateriaal.

Op het Vathorst College leren de leerlingen in de eerste drie jaren in themás waarbinnen de verschillende vakken samenkomen. Het vak Nederlands heeft binnen die themás een ondersteunende rol. Er is daarbij vooral aandacht voor schrijf- en spreekvaardigheid. Leesvaardigheid, taalverzorging en spelling komen binnen de themás minder prominent aan bod. Ik heb de module ‘werkwoordspelling’ gemaakt om spelling explicieter aan te bieden. Het lesmateriaal heb ik ontwikkeld binnen de minor E-learnig en gaming die ik volgde tijdens mijn opleiding tot docent Nederlands aan de HU.

Vooraf heb ik de volgende eisen vastgesteld waaraan het lesmateriaal moest voldoen:

  •  in het eindproduct is het eerstejaarsprogramma werkwoordspelling verantwoord aanwezig volgens de referentieniveaus van de commissie Meijerink;

  •  alle lesmateriaal wordt digitaal aangeboden;

  •  digitale opdrachten worden gevolgd door directe feedback aan de leerling;

  •  de leerlingen kunnen zelfstandig met het materiaal aan het werk gaan;

  •  het lesmateriaal en de animaties zijn zo opgebouwd dat de leerling geactiveerd wordt;

  •  digitale opdrachten en toetsen nemen de docenten nakijkwerk uit handen;

  •  de module is uit te breiden met andere onderdelen van het spellingsonderwijs;

  •  de module is eenvoudig te migreren naar een andere plek.

3. Presentatie

Ik laat zien hoe het lesmateriaal tot stand is gekomen en presenteer het eindresultaat. Ik vertel hoe ik me heb voorbereid op het ontwerpen van het lesmateriaal en welke inhoudelijke en technische afwegingen ik daarbij heb gemaakt. Welke concessies heb ik daarbij moeten doen? Ik laat zien hoe de begrippen ‘activeren’, ‘interactie’, ‘directe feedback’, ‘flow’, ‘flipped classroom’, ‘zelfstandig leren’ en ‘het besparen van tijd’ in de

103