Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Zelf digitaal lesmateriaal maken: module werkwoordspelling (Valesca van Diejen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

lessenserie zijn vertegenwoordigd. Daarnaast ga ik in op hoe ik heb onderzocht of de module het gewenste leereffect bij de leerlingen sorteert.

4. Gesprek

Tot slot wil ik aan de hand van een aantal stellingen met de deelnemers in gesprek over de vraag in hoeverre het haalbaar en wenselijk is, wat betreft tijd, techniek en didactiek, voor de individuele docent om de leerling zelfgemaakt digitaal lesmateriaal aan te bieden?

104