Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Hybride leeromgeving in het beroepsonderwijs (Erica Aalsma & Tonnie van Dijk)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

4. Mbo/secundair beroepsonderwijs

manier ontstaat samenhang in het leertraject voor de student. Je kunt het zien als the best of both worlds: de sterke eigenschappen van theorie en individueel leren komen samen bij die van praktijk en collectief leren.

Het plaatje van het Ruggengraatmodel (zie figuur 2) geeft de verwevenheid goed weer. De ‘wervels’ van de ruggengraat vormen samen het beroepsproces. Het leerproces van de student slingert daar om- en overheen.

   

4

 

Figuur 2: Het Ruggengraatmodel.

Het ‘curriculum’ van een hybride leeromgeving ziet er anders uit dan dat van een reguliere mbo-opleiding. De beroepspraktijk, die immers niet altijd voorspelbaar is, staat centraal. Dat zorgt ervoor dat het ontwerp van het curriculum flexibel moet zijn om in te kunnen spelen op situaties die zich in de beroepspraktijk voordoen.

131