Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Taalprofielen opstellen in een vakopleiding (Eva Van Herck & Jessica Leppens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

• 1 gesprek met de leidinggevende.

GESPREKKEN VOEREN

Taaltaak

Voorbeeld

Niveau

Informele gesprekken met collega’s

- Hoe gaat het? Heb je veel werk voor je stage?

- Om hoe laat begint Ilse?

- Heb je al iets gehoord van de mama van Annie, die moest vandaag naar het ziekenhuis voor een keizersnede.

B1-

Vakgesprekken met de kinderen

Vakgesprekken met collega’s

- Da’s jouw koekje, eet maar op. Da’s flink! - Kom, we gaan spelen, kijk een bal”.

- Ze hoest wel erg hard, heeft de mama er iets over gezegd? Is het besmettelijk, denk je?

- Zal ik beginnen verschonen?

- Ik ga een briefje schrijven dat ze terug pampers moet meebrengen.

A2 B 1-

Vakgesprekken met ouders

- Heeft ze goed geslapen? Hoe gaat het met...? - Informatiegesprek, gesprek bij een probleem (kindje eet niet goed)

A2 B 1

Deelnemen aan overleg

- Teamvergadering: praktische zaken bespreken, kinderen bespreken, activiteiten bespreken en evalueren

B 1

SPREKEN

Taaltaak

Voorbeeld

Niveau

Monoloog houden

- Verhaal voorlezen en zingen

B1

LUISTEREN

Taaltaak

Voorbeeld

Niveau

Luisteren naar instructies

van collega’s of leidinggevende

- Kan jij vandaag hier staan, Ilse staat hiernaast en Hajar komt vanmiddag dan aflossen.

B1-

LEZEN

Taaltaak

Voorbeeld

Niveau

Instructies lezen

- Instructies bij brand

- Fiche handen wassen

- Opdracht op de activiteitenfiche

B1-

Verslagen, artikels lezen

- Verslag vergadering, observatiefiche

B1

Schema’s en formulieren lezen

- Uurroosters

A2

SCHRIJVEN

Taaltaak

Voorbeeld

Niveau

Formulieren invullen, aantekeningen maken

- We zingen liedjes over ... de kinderen vonden het leuk en hebben de hele tijd meegezongen, vooral de gebaren waren een succes.

- Activiteitenfiche invullen - Observatiefiche invullen

B1

Tabel 1: Voorbeeld van een taalprofiel van een stageplaats van de opleiding ‘Begeleider in de kinderopvang’.

140