Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Taalprofielen opstellen in een vakopleiding (Eva Van Herck & Jessica Leppens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

 

- Stappenplan in cursus lezen

- Cursisten moeten verschillende bronnen combineren:

  • stappenplan in cursus, flowchart

  • slide met info over koortswerende middelen,

info in cursus

- Cursisten moeten informatie verwerken: case toepassen op de informatie uit cursus en flowchart

B2

Schematisch overzichten lezen

- Flowchart ‘koorts’

 

SCHRIJVEN

Taaltaak

Voorbeeld

Niveau

Formulieren, berichten en aantekeningen maken

- Info noteren van het bord

- Noteren wat de docent zegt, niet alles staat in de cursus, bv. hoe ga je de koorts meten?

- Activiteitenfiche invullen: titel, doel, materiaal, inkleding, verloop van de activiteit, op basis van schriftelijke informatie van het spel.

B1

B2

Verslagen, werkstukken maken

- Observatieverslag schrijven: beschrijving en besluit schrijven, gericht op het observatiedoel.

- Woordenschat is alledaagse woordenschat, maar veel nuance nodig: pakken, duwen, rollen, er zit een kreuk in het dekentje, hij spreidt het dekentje, hij stapt op zijn tippen, hij leunt, het ligt aan zijn hiel, ...

B2

Tabel 2: Voorbeeld van een taalprofiel van de eerste module van de opleiding ‘Begeleider in de kinderopvang’ in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Referenties

Bohnenn, E., F. Jansen, C. Kuijpers, R. Thijssen. I. Schot & W. Stockmann (2007). Raamwerk Nederlands. Nederlands in (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij. ’s Hertogenbosch: Cinop.

Klare Taal Rendeert. Online raadpleegbaar op www.klaretaalrendeert.be/in_de_opleiding/en www.klaretaalrendeert.be/adviseur_taalbeleid/.

142