Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Taalontwikkelend vakonderwijs in bacheloropleidingen. Een dubbelexperiment op teamniveau (Lieve Verheyden & Cathérine Van Eyen )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

 •  een intensief teambreed implementatietraject in zes opleidingen (twee opleidingstypes);

 •  een kort professionaliseringstraject voor (alle/enkele docenten uit) vier opleidingen (drie opleidingstypes).

 •  

  Opleidingstype 1

  Opleidingstype 2

  Opleidingstype 3

  Intensief team-

  Lerarenopleiding

   

   

  breed

  Kleuteronderwijs

  Voedings- en dieetkunde

   

  implementatietraject

  N=4

  N=2

  /

   

  Lerarenopleiding

   

   

  Kort professio-

  Lager onderwijs

  Verpleegkunde

  Ergotherapie

  naliseringstraject

  N=2

  N=1

  N=1

  Tabel 1: Overzicht van de betrokken opleidingstypes en opleidingen in het dubbelexperiment binnen het OOF-project Pen & Papier (2011-2013).

  In het teambrede implementatietraject zijn volledige docententeams een jaar lang aan de slag gegaan met Writing to Learn-interventies rond (geselecteerde) kernbegrippen. Elke docent werd verondersteld (gemiddeld) twee interventies per semester te realiseren in zijn eigen onderwijstijd (in om het even welk jaar, welke klas, welke les). De docenten werden in die opdracht begeleid via een voorafgaandelijke informatiesessie en tussentijdse ondersteuningsinitiatieven. Daarnaast werd aan elke docent een instructiegids bezorgd en kon eenieder ook de (speciaal voor dit project ontworpen) wiki’s met kernbegrippen raadplegen. Het korte professionaliseringstraject bestond uit vier sessies waarin (alle) docenten uit een team de basisprincipes van taalgericht vakonderwijs leerden kennen en heel concreet met Writing to Learn en met de kernbegrippen van hun opleiding aan de slag gingen.

  Beide trajecten werden geflankeerd door een effectiviteitsstudie. Op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyses van verschillende soorten data hebben we naar antwoorden gezocht op de volgende onderzoeksvragen:

  •  Hoe hoog schatten de docenten de kwaliteit in van de interventies en welke opbrengst rapporteren ze?

  •  Presteren studenten van de interventie-opleidingen beter op een Active Recall Test van de kernbegrippen dan studenten van een controleconditie?

  •  Hoe groot achten studenten de meerwaarde van de interventies, namelijk voor het leren van de kernbegrippen, het verwerven van vakinhouden of het leren schrijven?

  •  Hoe wordt de teamgebonden aanpak ervaren, zowel in het intensieve implementatietraject als in het korte professionaliseringstraject?

  De dataverzameling binnen het intensieve implementatietraject wordt voorgesteld in tabel 2.

  148