Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Taalontwikkelend vakonderwijs in bacheloropleidingen. Een dubbelexperiment op teamniveau (Lieve Verheyden & Cathérine Van Eyen )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Referenties

Elbers, E. (2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. Utrecht/Den Haag: Universiteit Utrecht en PROO.

Eyen, C. Van & G. Kerkhofs (2010). Diversiteitsproject TALTO. Talig toetsen: hindernis of springplank ? Ontwikkeling van ondersteuningsinstrumenten taal voor lectoren en studenten bij schriftelijke evaluatiesituaties. Leuven: KHLeuven, Departement Lerarenopleiding, bachelor Kleuteronderwijs.

Hajer, M. & T. Meestringa (2009). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.

Prenger, J. (2005). Taal telt. Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs. Ongepubliceerd proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Stoller, F. (2008). ‘Content based instruction’. In: N. Van Deusen-Scholl & N. Hornberger (eds.). Encyclopedia of language and education (volume 4). Heidelberg: Springer. p. 59-70.

Swain, M. (2000). ‘The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue’. In: J. Lantolf (ed.) Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press, p. 97-114.

Swain, M. (2007). The Output Hypothesis. Its History and Future. Online raadpleegbaar op http://www.celea.org.cn/2007/keynote/ppt/Merrill%20Swain.pdf.

Vandebosch, N. (2010). ‘De voortgangstoets: van concept tot implementatie’. Lezing op het onderwijscongres “Samen Sterk in Toetsen”, KHLim, 01.12.2010.

Verheyden, L. & C. Van Eyen (2012). OOF-project Pen en Papier (2011-2013). Tussentijds rapport “Toetsing”, nr. 1: Eerste resultaten toetsafname A (dec. 2011) in BAKO en VD. (Intern document). Leuven: Associatie KU Leuven.

Noot

1 OOF staat voor Onderwijsontwikkelingsfonds, in dit geval van de Associatie KU Leuven.

150