Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Vakdocenten en taal in het beroepsonderwijs. Onderzoek naar competentieontwikkeling in de lerarenopleiding (Carolien Frijns, Piet Litjens & Lieve Verheyden )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

  • in de studiegebieden ‘Nederlands’ en ‘Project Algemene Vakken’ (PAV);

  • in de studiegebieden ‘Auto’ (bso) en ‘Autotechniek’ (tso);

  • in de studiegebieden ‘Haarzorg’ (bso) en ‘Schoonheidsverzorging’ (tso).

Eveneens in overleg met een klankbordgroep is bepaald dat het onderzoek in Nederland (Litjens, Frijns & Verheyden 2013) is gericht op de voorbereiding van leraren die lesgeven aan leerlingen in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs (14 tot 18 jaar):

  • in het studiegebied ‘Nederlands’;

  • in het studiegebied ‘Gezondheidszorg en Welzijn’ (Uiterlijke verzorging: kappersvak en schoonheidsspecialiste);

  • in het studiegebied ‘Autotechniek en Automotive’.

3. Onderzoeksmethode

De gegevens zijn in drie stappen verzameld:

  1. een onlinebevraging van alle relevante lerarenopleidingen;

  2. een documentanalyse van een geselecteerd aantal lerarenopleidingen (acht in Vlaanderen, vijf in Nederland);

  3. interviews met een beperkt aantal medewerkers van enkele lerarenopleidingen waarvan de documenten geanalyseerd zijn.

  4. Algemene resultaten

De respons op het vragenlijstonderzoek in Vlaanderen is hoog: 81,3% van de (geïntegreerde) lerarenopleidingen aan de hogescholen werkte aan het onderzoek mee. Voor de (specifieke) lerarenopleidingen aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) is de respons eveneens hoog: 78,3%. De respons in Nederland op de onlinebevraging is zeer beperkt: 5 van de 33 (= 15%) aangeschreven opleidingen vulden een vragenlijst in. Ook het aanreiken van documenten (opleidingsprogramma’s en taalbeleidsplannen) is beperkt.

4.1 Resultaten Vlaanderen

In Vlaanderen komt, op basis van het vragenlijstonderzoek en deels ook uit de documentenanalyse, een positief beeld naar voren van taalbeleid, -vaardigheid en -didactiek. De antwoorden op de vragen van de onlinebevraging doen een vrij stevig uitge-

152