Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Waarom zou (je) Beatrijs nog lezen? (Frederik De Ridder)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

6. Literatuur

Lierop-de Brauwer, H. van (2007). “Een weloverwogen keuze voor adolescentenliteratuur. Over de doorgaande leeslijn, doelstellingen in het literatuuronderwijs en de adolescentenroman daarin”. In: H. Goosen (red.). Forum of arena: opvattingen over literatuuronderwijs. Een stand van zaken in 2007. Von-cahier. Online raadpleegbaar op http://taalunieversum.org/inhoud/von-cahier-1/een-weloverwogen-keuze-vooradolescentenliteratuur.

Meintema, R. (2011). Kennismaking met jongerenliteratuur. Rotterdam: Passionate Bulkboek.

Wit, M. de (2006). “De kracht van de leeskring”. In: Levende Talen Magazine, jg. 93, nr. 4, p. 5-7.

With, J. de. (2005). Overgangsliteratuur voor bovenbouwers? Een onderzoek naar het functioneren van de literaire adolescentenroman. Amsterdam: Stichting Lezen.

Witte, T. (2008). Het oog van de meester: De literaire ontwikkeling van havo- en vwo- leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Delft: Eburon.

Ronde 1

Frederik De Ridder

College Paters Jozefieten, Melle

Contact: deridderfrederik@hotmail.com

Waarom zou (je) Beatrijs nog lezen?

 

6

Beatrijs is een van de klassieke Middelnederlandse werken en maakte jaren deel uit van het literatuurprogramma in vele secundaire scholen. Maar geen enkel leerplan verplicht het bestuderen van dit stuk en dus laat men het steeds vaker links liggen. De vrome kosteres heeft het dan ook moeilijk om op te boksen tegen haar meer heldhaftige (Karel ende Elegast) en sluwe (Reinaert de Vos) tijdgenoten.

En toch zou het jammer zijn om Beatrijs niet meer te lezen. Aan de hand van vier fragmenten uit het middeleeuwse origineel, proberen we de waarde van dit werk aan te tonen. Hierbij leggen we de link met de hedendaagse beeldcultuur en vergelijken we de lotgevallen van de kloosterzuster met enkele hedendaagse vergelijkbare verhalen en gebeurtenissen.

Eerst plaatsen we het Middelnederlandse werk in zijn tijd. We situeren het werk binnen de feodale theocentrische middeleeuwse maatschappij en vragen ons af wie het doelpubliek was van het gedicht. Ook de dichter en de taal krijgen in deze fase meer aandacht.

 

187