Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Leesstrategien en historisch redeneren van vwo-bovenbouwleerlingen en bachelorstudenten Nederlands. Een beschrijvend hardop-denk-onderzoek in het literatuuronderwijs (Dirk van der Meulen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

  1. Methode

Er is gebruikgemaakt van de hardop-denk-methode tijdens het lezen van vier korte, literaire teksten: een hoofdstuk uit Reize door het Aapenland (J.A. Schasz), ‘De dadels van Hassan’ uit Multatuli’s Minnebrieven en twee essays uit deel 1 van Het sadistische universum: ‘Het oor van Dionysius’ en ‘De elevated’ (W.F. Hermans). Daarnaast werd er via www.literatuurgeschiedenis.nl gebruikgemaakt van de relevante context van het werk van de auteurs.

  1. Resultaten en conclusie

Wat doet een leerling zoal als hij een historische tekst leest? Onderstaand fragment is een transcriptie van wat een 4-vwo-leerlinge tijdens de eindopdracht ‘historisch redeneren’ heeft geproduceerd. De taak was om historische overeenkomsten en verschillen tussen de teksten te benoemen.

OK, verschillen samen en dat soort dingen. OK, even kijken, hoor.

[...]

Nou, het klinkt allemaal wel een beetje depressief. Het is allemaal heel erg – hoe noem je dat? – dat alles slecht is enzo. En het is echt gewoon: er is geen toekomst meer en het zijn allemaal, nou de meeste verhalen hebben volgens mij wel een moraal hierin.

[...]

En het heeft allemaal wel een melancholisch ondertintje eigenlijk. Ik weet niet het lijkt gewoon zo, aan die schrijfstijl enzo.

[...]

Nou ja, vooral die moraal zit er heel duidelijk in. Het eerste verhaal was dat die gast te lang twijfelt en uiteindelijk niemand kan redden. En Hassan wenste dat als zijn dadels groter waren, maar het uiteindelijk realiseert dat het toch niet zo was enzo. En Dionysius die wou alle macht krijgen en maar paranoïde werd en die trein die moet worden opgebroken, omdat die slecht is ofzo, maar uiteindelijk goed was voor al die mensen die eronder wonen enzo. En toen kwam er die ene tekst die er een beetje heel erg niet helemaal bij paste in mijn ogen over hoe goed het werk van Willem Frederik Hermans is. Ik zie er geen moraal in eigenlijk. Het is gewoon een betoog waarom zijn werk geweldig is.

[...]

Nou ja, dat is vooral verschil. Ik zie op zich wel heel veel overeenkomsten tussen deze dingen. Dit zijn volgens mij allemaal fictieverhalen of tenminste gewoon... ja, het zijn gewoon vertelverhalen enzo.

[...]

En dat is gewoon een betoog eigenlijk met argumenten enzo.

[...]

Een verklaring daarvoor. Sowieso is de verklaring van het verschil gewoon, omdat het een heel ander soort tekst is. Het is geen vertelverhaaltje ofzo. Dus dat verschilt ook heel

206