Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Leesstrategien en historisch redeneren van vwo-bovenbouwleerlingen en bachelorstudenten Nederlands. Een beschrijvend hardop-denk-onderzoek in het literatuuronderwijs (Dirk van der Meulen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

6. Literatuur

erg. Verklaring van die veranderingen enzo. Ja, het is wel duidelijk dat sommige teksten wat ouder zijn door kapitalisatie van sommige letters die een beetje raar zijn. De schrijfwijze gewoon met al die streepjes enzo.

[...]

Verder nog, sommige woorden klinken een beetje oud, ouder dan andere tenminste. [...]

Even kijken, er is ook wel een groot verschil in dat oor van Dionysius, want daar schrijft de schrijver zelf ook dat hij erin zit. Hij heeft zoiets van: ik bezit een oud geschiedenisboek ofzo. Dat is ook wel wat anders. Want de rest is volgens mij ook al: hij zei het vertelsituatie dinges.

[...]

En even kijken...ik weet niet zozeer de volgorde van de tijd eigenlijk. Ik denk dat tja dat ‘Lang delibereren alles verloren’ kan wel eens komen uit de middeleeuwen of zoiets denk ik. Dat Dionysiusding, dat weet ik niet zeker, maar dat zit denk ik ergens tussen de renaissance en de moderne tijd, ergens daartussen. En die dadels van Hassan, dat is moeilijk ... dat kan tijdens die Tweede Wereldoorlog, nee niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ergens die periode daarom, want dat was die periode met dadaïsme, surrealisme en inspiratie uit oude culturen enzo of tenminste culturen van veraf, zoals Afrika en Azië en al die dingen en dit is een verhaal uit het oosten, denk ik, dus het kan. En die elevated doet me denken aan iets van ik weet niet de Industriële Revolutie of zoiets eigenlijk. Maar dat kan niet, omdat er toen nog geen trein was volgens mij, geen elektrische trein. Dus dit is een modern en het is volgens mij een sloppenwijk enzo. Je had ook een Chinese bioscoop enzo, dus het is sowieso wat moderner. [...]

Even kijken, hoor...ja, ik weet eigenlijk niet meer.

Figuur 2: Transcriptie tekst van een 4-vwo-leerlinge tijdens de eindopdracht ‘historisch redeneren’.

Opvallend is dat het onderzoek in het algemeen laat zien dat er nauwelijks verschillen zijn tussen vwo-leerlingen en studenten. Men kan stellen dat (deze) studenten te weinig vooruitgang hebben getoond. Dat komt wellicht doordat ze niet door het traditioneel literatuuronderwijs zijn gestimuleerd om een hoger niveau van literaire competentie te bereiken. Er lijkt sprake te zijn van stagnatie in de loop van het onderwijs in vwo-bovenbouw en zelfs onder de studenten die een universitaire opleiding Nederlands volgen. Dat lijkt de weg vrij te maken voor vervolgonderzoek naar een effectiever soort literatuuronderwijs.

Referenties

Boxtel, C. Van & J. Van Drie (2012). “‘That’s in the Time of the Romans!’ Knowledge and Strategies Students Use to Contextualize Historical Images and Documents”. In: Cognition and Instruction, vol. 30, nr. 2, p. 113-145.

6

207