Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Pozie in woord en beeld (Lies Van Gasse)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Drie, J. Van & C. Van Boxtel (2008). “Historical reasoning”. In: Educational Psychology Review, vol. 20, nr. 2, p. 87-110.

Drie, J. Van & C. Van Boxtel (2011). “‘In Essence I’m Only Reflecting’. Teacher Strategies For Fostering Historical Reasoning In Whole Class Discussions”. In: International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, vol. 10, nr. 1, p. 55-66.

Laan, N. (1997). Het belang van smaak. Amsterdam: Historisch seminarium van de Universiteit van Amsterdam.

Witte, T. (2008). Het oog van de meester. Delft: Eburon.

Zonneveld, P. van (red.). (2010). Max Havelaar. Multatuli. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Ronde 6

Lies Van Gasse

Broederschool Biotechnische & Sport, Sint-Niklaas Contact: liesvangasse@gmail.com

Poëzie in woord en beeld

Lies Van Gasse geeft in deze workshop een korte schets van wat er beweegt en bewogen heeft in het poëzielandschap op het vlak van woord en beeld. Ze vertrekt hiervoor van de figuur van Marcel Broodthaers, een dichter die uit ongenoegen met de literaire wereld voor de beeldende kunst kiest. In 1964 pleistert hij een vijftigtal niet-verkochte exemplaren van zijn dichtbundel Pense-Béte in. Het resultaat is een object, opgebouwd uit boeken waarvan de inhoud onbekend blijft. De gedichten kunnen pas opnieuw worden gelezen als de sculptuur wordt vernietigd. In dit werk ligt de kern van zijn verdere oeuvre besloten. Een eerste terugkerend element is het onderzoek naar de relatie tussen taal en teken, tussen woord en afbeelding en tussen het reële object en zijn afbeelding. Broodthaers ‘worstelt’ met taal: hij leeft als Franstalige met een Vlaamse naam in een tweetalige stad, Brussel. De Belgische tweetaligheid is dikwijls de inspiratiebron voor zijn werk. Hij is bovendien bevriend met Magritte en is geïnteresseerd in het surrealisme.

Voor Broodthaers is de overstap van dichtkunst naar beeldende kunst geen breuk, maar slechts een uitbreiding van de mogelijkheden om zijn ideeën uit te drukken. Broodthaers gelooft niet in één bepaalde kunstvorm of in het unieke kunstwerk. Zijn werk is bijzonder interessant, aangezien hij visuele processen gebruikt om met zijn werk één groot gedicht te scheppen.

208