Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Een 'sprinter' is een stoptrein zonder wc: de sturende kracht van taal (Ronny Boogaart)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Er zijn heel wat woorden en constructies die een bepaalde argumentatieve richting hebben. Die richting wordt ‘argumentatief’ genoemd, omdat zo’n uiting beschouwd kan worden als een argument voor een bepaalde – positieve of negatieve – conclusie. Als je daar wat langer bij stilstaat, kun je je afvragen of niet elke taaluiting eigenlijk een argument voor een bepaalde conclusie is (Ducrot 1996). Sprekers bedoelen vaak iets anders en bijna altijd iets méér dan ze letterlijk zeggen en uit de letterlijke betekenis van wat iemand zegt, moet een luisteraar altijd afleiden wat de spreker eigenlijk bedoelt. Zo probeer ik u in mijn lezing te sturen in de richting van de conclusie dat een spreker een luisteraar eigenlijk altijd in de richting van een bepaalde conclusie probeert te sturen. En dat de boeken van Paulien Cornelisse (2009; 2012) de beste manier zijn om leerlingen en studenten daarvoor de ogen te openen.

Referenties

Boogaart, R. (2009a). “Taalpuin”. In: Vaktaal, Tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici , jg. 22, nr. 3/4, p. 10-11.

Boogaart, R. (2009b). ‘Een retorische straks-constructie’. In: Boogaart, R. e.a. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 167-182.

Cornelisse, P. (2009). Taal is zeg maar echt mijn ding. Amsterdam/Antwerpen: Contact.

Cornelisse, P. (2012). En dan nog niets. Amsterdam/Antwerpen: Contact.

Deutscher, G. (2010). Through the language glass. Why the world looks different in other languages. London: Random House.

Ducrot, O. (1996). Slovenian lectures: Argumentative semantics. Ljubljana: Pedagoski Institut.

Verhagen, A. (2002). ‘Retorica en cognitie’. In: Janssen, Th. (red.). Taal in Gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu uitgevers.

228