Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Semantisch grammaticaonderwijs: een stand van zaken (Jimmy van Rijt)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Referenties

Andrews, R. (2010). ‘Teaching Sentence-Level Grammar for Writing: The Evidence So Far’. In: Locke, T. (red.). Beyond the grammar wars. A resource for teachers and students on developing language knowledge in the English/literacy classroom. New York: Routledge, p. 91-108.

Barends, T. e.a. (2006). Nieuw Nederlands 1 havo/vwo, 4e editie. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Calcar, W. van & H. Lentz (1998). “Grammatica voor beginnende NT2-ers”. In: P.M. Nieuwenhuijsen (red.). Elfde conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 61-69.

Duijne, R. van (2013). ‘De effecten van een semantisch georiënteerde ontleedaanpak op de grammaticale kennis en het grammaticaal denken van een brugklas havo op het OBC Junior te Bemmel in 2013’. Nijmegen: afstudeerscriptie lerarenopleiding Nederlands ILS HAN. Ongepubliceerd.

Haeseryn, W. e.a. (red.) (1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn (2de geheel herziene druk).

Hancock, C. & M. Kolln (2010). ‘Blowin’ in the wind. English Grammar in United States Schools’. In: Locke, T. (red.). Beyond the grammar wars. A resource for teachers and students on developing language knowledge in the English/literacy classroom. New York: Routledge, p. 21-37.

Henneman, K., R. Kleinen & A. Smits (2004). Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Signalering, diagnose en begeleiding (deel 2). ’s-Hertogenbosch: KPC Groep, p. 109- 111.

Hulshof, H. (2013). ‘Onderzoek naar taalkundeonderwijs: geloof en empirie’. In: T. Janssen & T. van Strien (red.). Neerlandistiek in beeld. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.

Kraaijeveld, R., M. Bakker, J. van de Pol, M. van Verseveld & K. Wentzel (2012). Op Niveau onderbouw havo/vwo. Basisboek. Deventer: ThiemeMeulenhoff.

Loonen, N. (2003). Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming Cam. Proefschrift. Utrecht: Universiteit van Utrecht.

Rijt, J. van (2012). “Van zwemmen zonder water tot het roken van lantaarnpalen. Over grammaticaonderwijs op semantische basis”. In: A. Mottart & S. Vanhooren (red.). Zesentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 270-274.

Rijt, J. van (2013). “Effecten van semantisch georiënteerd grammaticaonderwijs op het redekundig ontleden van brugklasleerlingen”. In: Levende Talen Tijdschrift, jg. 14, nr. 1, p. 28-36.

234