Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Tekststructuur, leesproces en tekstbegrip: het belang voor de onderwijspraktijk en voor de toetsing van taalvaardigheid (Ted Sanders)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

7. Taalkunde en taalbeheersing

Land, J.F.H. (2009). Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen. Delft: Eburon.

Land, J.F.H., T.J.M. Sanders & H.H. van den Bergh (2008). “Effectieve tekststructuur voor het vmbo. Een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten”. In: Pedagogische Studiën, jg. 85, nr. 2, p. 76-94.

Land, J.H.F. & T.J.M. Sanders (2008). ‘Lezen. Leuk én leerzaam. Over tekstbegrip op het vmbo’. In: D. Schram (red.). Lezen in het vmbo. Onderzoek – interventie – praktijk. Delft: Eburon, p. 123-149.

Mak, W.M. & T.J.M. Sanders (2013). “The role of causality in discourse processing: Effects of expectation and coherence relations”. In: Language and Cognitive Processes, vol. 28, nr. 9, p. 1-24.

Mulder, G. & T.J.M. Sanders (2012). “Causal Coherence Relations and Levels of Discourse Representation”. In: Discourse Processes, jg. 49, nr. 6, p. 501-522.

Sanders, T.J.M. (2001). “Structuursignalen in informerende teksten. Over leesonder-
zoek en tekstadviezen”. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, jg. 23, nr. 1, p. 1-22.

Sanders, T.J.M. & L.G.M. Noordman (2000). “The role of coherence relations and their linguistic markers in text processing”. In: Discourse Processes, vol. 29, nr. 1, p. 37-60.

Sanders, T.J.M. & W.P.M. Spooren (2009). ‘Causal categories in discourse – Converging evidence from language use’. In: T. Sanders & E. Sweetser (eds.). Causal categories in discourse and cognition. Berlin: Mouton de Gruyter, p. 205-246.

Silfhout, G. van, J. Evers-Vermeul & T.J.M. Sanders (2012). “Dus daarom was zo’n pruik geen pretje. Tekstbegrip in het voortgezet onderwijs”. In: Didactief, jg. 42, nr. 8, p. 30-31.

Silfhout, G. van, J. Evers-Vermeul & T.J.M. Sanders (2013a). “Omdat het schrijven van studieteksten niet eenvoudig is. Effectieve opbouw en presentatie van studiematerialen”. In: De Cascade, Tijdschrift voor onderwijs, onderzoek & ontwikkeling, jg. 10, nr. 1, p. 17-20.

Silfhout, G. van, J. Evers-Vermeul & T.J.M. Sanders (2013b). ‘Omdat leerlingen moeite hebben met die teksten. Daarom! Tekstbegrip verbeteren in het voortgezet onderwijs’. In: D. Schram (2013). De aarzelende lezer over de streep. Delft: Eburon, p. 87-105.

7

243