Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Belgisch-Nederlands en de taalnorm in woordenboeken en taaladvisering (Peter Debrabandere)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

7. Taalkunde en taalbeheersing

Neerlandia/Nederlands van Nu, jg. 114, nr. 2, p. 44-45.

Debrabandere, P. (201 0b). “Belgisch-Nederlands in woordenboeken en andere naslagwerken”. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 120, nr. 3, p. 5-24.

Geeraerts, D. (2000). “Honderd jaar Belgisch in Van Dale”. In: Nederlands van Nu, jg. 48, nr. 1-2, p. 19-23.

Hendrickx, R. (2009). “Een Vlaamsere Van Dale”. In: Over taal, jg. 48, nr. 4, p. 101- 103.

Hendrickx, R. (2010). “Een Van Dale voor Nederlanders, Belgen en Surinamers”. In: Neerlandia/Nederlands van Nu, jg. 114, nr. 3, p. 35-37.

Martin, W. (2005). ‘Culturele identiteit in Vlaanderen vanuit RBBN-perspectief’. In: Culturele identiteit in het nieuwe Europa. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, p. 363-382.

Martin, W. (2010). “Komt wie er het noorden bij verliest, in de bonen terecht? (en

omgekeerd) – Over het gebruik van de labels Belgisch-Nederlands en Nederlands-

Nederlands in verklarende woordenboeken Nederlands”. In: Neerlandia/Nederlands

van Nu, jg. 114, nr. 3, p. 32-35.

Smisdom, L. (2006). Hoe algemeen is Van Dales ‘Belgisch-Nederlands, niet algemeen’? – Het lexicografische label empirisch getoetst. Afstudeerscriptie. Brussel: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst.

Noten

 

1 Een uitgebreider behandeling van dit onderwerp is Debrabandere (201 0b), met meer voorbeelden en een met tabellen geïllustreerde beschrijving van het onderzoek waarvan sprake is in paragraaf 3 van deze bijdrage.

Dit artikel verscheen eerder al onder de titel “Belgisch-Nederlands en de taalnorm in woordenboeken en taaladvisering”, in: A. Mottart & S. Vanhooren (red.) (2012). Zesentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 219- 224.

2 De naslagwerken waarover dit artikel gaat, zijn in deze literatuurlijst niet vermeld omdat de vermelding in de tekst zelf als voldoende beschouwd wordt.

7

 

251