Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Leren schrijven met peer response en instructie in genrekennis (Mariëtte Hoogeveen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

zou bieden bij het bespreken en reviseren van teksten. In een experiment (n = 140) is het effect van peer response met twee typen genrekennis vergeleken:

  1. peer response met globale genrekennis (de structuur van verschillende tekstsoorten en algemene aspecten van doel- en publiekgerichtheid).

  2. peer response met specifieke genrekennis (kennis van specifieke talige middelen om effecten in teksten te bereiken, zoals indicatoren van tijd en plaats).

Er werden voor de twee experimentele condities lessenseries ontwikkeld voor twee tekstsoorten (verhalen en instructies) voor leerlingen van groep 8 in de basisschool. De leerlingen in een controleconditie volgden het reguliere taalonderwijs bij hun eigen leerkracht. De resultaten van het onderzoek tonen dat peer response met instructie in specifieke genrekennis een zeer effectieve aanpak is voor het schrijfonderwijs.

6. Wat kunt u verwachten?

In het eerste deel van de presentatie worden de opzet en resultaten van het onderzoek besproken. Speciale aandacht wordt besteed aan het ontwikkelde lesmateriaal en de wijze waarop tekstbesprekingen in de klassen uitgevoerd werden (video-opname). Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor de praktijk van het schrijfonderwijs. Het tweede deel van de presentatie heeft het karakter van een workshop. Deelnemers maken kennis met het instrument waarmee de leerling-teksten in het onderzoek beoordeeld zijn en beoordelen vervolgens zelf teksten met behulp van het instrument.

Referenties

Aarnoutse, C., K. de Glopper, T. Litjens, J. Sijtstra & K. Vernooy (1995). Probleemidentificatie en aanzet voor een actieplan taal. Den Haag: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Bonset, H. & M. Hoogeveen (2007). Schrijven in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in het perspectief van leerplanontwikkeling. Enschede: SLO.

Bullock, A. (1975). A language for life. Report of the committee of inquiry appointed by the secretary of State for education of science. London: HMSO.

Cutler, L. & S. Graham (2008). “Trimary grade writing instruction: A National survey”. In: Journal of Educational Psychology, jg. 100, nr. 4, p. 907-919.

Franssen, H.M.B. & C. Aarnoutse (2003). “Schrijfonderwijs in de praktijk”. In: Pedagogiek, jg. 23, nr. 3, p. 185-198.

26