Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Online tekstbegrip als nieuwe uitdaging voor het vak Nederlands (Jeroen Clemens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Referenties

Afllerbach, P.A. & B.Y. Cho (2010). ‘Determining and describing reading strategies: Internet and traditional forms of reading’. In: H.S. Waters & W. Schneider (eds.). New York: The Guilford Press, p. 201-225.

Brand-Gruwel, S. (2012). Leren in een digitale wereld: uitdagingen voor het onderwijs. Heerlen: Open Universiteit.

Clemens, J. (2012). “Online Tekstbegrip: nieuwe uitdaging voor Nederlands of trouwen met informatievaardigheden?”. In: A. Mottart & S. Vanhooren. Zesentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 322- 326.

Clemens, J. & A. Walraven (2011). “Aandacht voor digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor het onderwijs”. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Vijfentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 33-36.

Coiro, J.L. (2011). “Predicting Reading Comprehension on the Internet: Contributions of Offline Reading Skills, Online Reading Skills, and Prior Knowledge”. In: Journal of Literacy Research, jg. 20, nr. 10, p. 1-42.

EU High Level Group of Experts on Literacy (2012). Final Report, September 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

International Reading Association (2009). New literacies and 21st century technologies: a position statement of the International Reading Association. Online raadpleegbaar op http://www.reading.org/Libraries/position-statements-and-resolutions/ ps 1067_NewLiteracies21 stCentury.pdf.

Lankshear, C. & M. Knobel (2011). New Literacies. London: McGraw Hill Open University Press.

Leu, D.J., C.K. Kinzer, J.L. Coiro, J. Castek & L.A. Henry (2013). ‘New Literacies: A Dual-Level Theory of the Changing Nature of Literacy, Instruction, and Assessment. In: D.E. Alvermann, N.J. Unrau & R.B. Rundell (eds.). Theoretical Models and Processes of Reading. International Reading Association, p. 1-32.

OECD (2011). PISA 2009 Results: Students On Line. OECD Publishing, p. 395.

260