Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Digitaal lesgeven en leren in het vak Nederlands (Martine van Hoeve & Koen Strous )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

8. Nieuwe media

Ronde 4

Martine van Hoeve (a) & Koen Strous (b)

  1. Berlage Lyceum, Amsterdam

  2. Dedact, Amsterdam

Contact: koen@dedact.nl

Digitaal lesgeven en leren in het vak Nederlands 1. Introductie

Onze samenleving digitaliseert. Smartphones, tablets en laptops zijn cruciale levensbehoeften geworden voor een online generatie die nooit langer dan luttele uren verstoken kan zijn van virtuele interactie. Ook in het onderwijs wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale leermiddelen: leerlingen zijn toegerust met iPads en smartphones, lokalen zijn voorzien van beamers of smartboards en schriften en pennen zijn vervangen door touchscreens. Daarnaast hebben fenomenen als ‘gepersonaliseerd leren’ en ‘leerlingvolgsysteem’ hun intrede gedaan in het digitale onderwijs.

Voor de meeste scholen is de overgang naar digitaal lesgeven en leren een ware beproeving. Dat is met name te wijten aan het feit dat het digitale onderwijs een gevoelige keten vormt, waarin de zwakste schakel de hele keten tot stilstand kan brengen. Een overgang naar digitaal leren is alleen succesvol als in de school aan alle kernvoorwaarden is voldaan: tablets voor leerlingen en docenten, wifi-toegang vanuit elk lokaal, digitale lesmaterialen, inlogcodes en ingewerkte docenten. Bij afwezigheid van één van die aspecten functioneert de ‘keten van het digitale leren’ niet en de docent zal de eerste zijn die hier de gevolgen van zal ondervinden.

Maar gelukkig leveren steeds meer scholen het bewijs dat het wel degelijk kan: lesgeven in het schoolvak Nederlands met een smartboard en leren met een tablet, mét behoud van de al bestaande werkvormen en didactiek die de docent als een comfortabele jas passen. Neem bijvoorbeeld de docenten Nederlands van het Berlage Lyceum in Amsterdam, die in 2012 – als eerste school in Nederland – het vak Nederlands volledig digitaal hebben aangeboden voor klas 1 en 2 havo en vwo. Docenten en leerlingen gebruikten geen boeken, schriften en pennen meer, maar iPads en een smartboard. Ze maakten daarbij gebruik van de methode Leswijs, een succesvolle digitale methode die inmiddels op tientallen scholen is ingevoerd, zowel op vmbo- als op havo- en vwo- niveau.

In deze tekst bespreken we de veranderingen die digitaal lesgeven met zich meebrengt voor een docent Nederlands. Daarnaast bespreken we de voordelen en kansen van

 

8

 

263