Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Digitaal lesgeven en leren in het vak Nederlands (Martine van Hoeve & Koen Strous )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

8. Nieuwe media

Weekplan

Traditioneel met whiteboard, boeken en schriften

De leerling gebruikt een tablet

Les 1 in de klas

de docent geeft uitleg en maakt daarbij aantekeningen op het bord; er is interactie met de klas

de docent geeft uitleg en maakt gebruik van PowerPoints en filmpjes op het smart- board; leerlingen presenteren hun mindmaps.

de leerlingen maken opdrachten in een werkboek tijdens de les

de leerlingen maken opdrachten op een tablet of laptop

de docent loopt door de klas om de schriften te bekijken of controleert het huiswerk

de docent ziet de antwoorden en scores op zijn computer en spreekt leerlingen hierop aan

de docent deelt de antwoordenboeken uit

de docent maakt modelantwoorden beschikbaar

Thuis

de leerlingen maken thuis opdrachten in het werkboek

de leerlingen maken thuis opdrachten op een tablet of computer

de docent print een toets van zijn/haar harde schijf en kopieert die

de docent maakt een digitale selectie van methodetoetsen en eigen vragen

Les 2 in de klas

de leerlingen maken de toets op proef- werkpapier

de leerlingen gaan aan de slag in groeps- opdrachten op papier

de leerlingen maken de toets digitaal

de leerlingen gaan aan de slag in groepsopdrachten op het web; ze maken filmpjes, blogs of digikranten

Thuis

de docent kijkt de toetsen handmatig na en berekent het aantal behaalde punten. De docent berekent via Excel de norm en de cijfers en voert deze dan in bij Magister of SOM.

gesloten vragen worden automatisch nagekeken, open vragen worden horizon- taal door de docent gescoord; de docent bepaalt de norm en krijgt automatisch scores en rapportages per leerling.

Tabel 1: Vergelijking van een traditionele lesweek met een digitale lesweek, waarbij de leerlingen tablets of laptops gebruiken.

Als het gaat om de les in het klaslokaal zal de docent met name verandering ervaren op de momenten dat de leerlingen individueel aan de slag gaan. De introductie van tablets in het klaslokaal brengt onder andere de volgende veranderingen met zich mee:

  •  Als docent ben je opeens het aanspreekpunt als het gaat om randvoorwaarden van het leren, zoals wifi-toegang, wachtwoorden, huiswerk dat gewist is en tablets die niet opgeladen zijn.

  •  De leerling heeft via het internet opeens toegang tot de buitenwereld en digitaal contact met klasgenoten. Als docent kan je niet altijd controleren of een leerling uitwaaiert naar allerhande internetpagina’s, gaat chatten of een spelletje heeft aanstaan. Maar je kunt wel zien welke opdrachten de leerling op dat moment maakt en welke antwoorden hij geeft. De leerling kan dus meer op inzet en resultaten worden aangesproken.

  •  De docent kan individuele antwoorden, de voortgang en werkstukken van leerlin-

8

265