Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Werken aan presentatietechieken van leerlingen via nieuwe media (Bart Devos & Jordi Casteleyn )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

8. Nieuwe media

De opdracht werd telkens verdeeld in drie fases. In de eerste fase moesten de leerlingen thuis een slidecast maken. De uitleg daarrond was beperkt: de leerlingen hadden wel les gekregen over de regels van een goede Powerpoint-presentatie, maar voor de technische aspecten van Powerpoint en slidecasting kregen ze enkel een eenvoudige handleiding mee naar huis. De leerlingen kregen een week de tijd om informatie te verzamelen en de slidecast te maken en online te zetten op de voorziene pagina op Authorstream.com.

In een tweede fase moest elke leerling minstens drie presentaties van klasgenoten online bekijken en beoordelen. Daarbij werd benadrukt dat hun commentaar positief en/of opbouwend moest zijn. Als ze iets niet goed vonden, mochten ze dat uiteraard zeggen, maar dan moesten ze ook bruikbare tips geven. Als leerkracht Nederlands bekeek ik thuis alle presentaties en gaf ik ook feedback. Ook voor deze fase werd een week tijd uitgetrokken.

In de laatste fase moesten de leerlingen hun presentatie ‘live’ voor de klas brengen, aan de hand van hun Powerpoint. Ze moesten uiteraard rekening houden met de feedback uit fase twee en konden hun presentatie dus nog aanpassen. Het was voor de leerlingen ook duidelijk dat ze enkel tijdens deze laatste fase zouden worden beoordeeld.

Na de presentaties in de klas kreeg elke leerling nog een vragenlijst om na te gaan wat ze van deze aanpak vonden en hoe hun ervaring met slidecastingwas geweest.

4. Resultaten van de lespraktijk

Bij de uiteindelijke presentaties viel duidelijk op dat een aantal van de gebruikelijke knelpunten minder vaak voorkwamen. De gevraagde duur van de presentatie werd door de meerderheid van de leerlingen gerespecteerd. Het was ook duidelijk dat leerlingen meer tijd hadden besteed aan de voorbereiding, wat de kwaliteit van de presentaties ten goede kwam.

De leerlingen namen de opdracht om elkaar feedback te geven ook ernstig. Aangezien bepaalde aspecten van succesvol presenteren (zoals lichaamstaal) wegvallen bij slidecasts, is het logisch dat de meeste leerlingen de nadruk legden op andere aspecten, zoals het ontwerp van de dia’s en de intonatie. Bijvoorbeeld: “Zeer goed, de korte inhoud is zeer duidelijk. Veel afbeeldingen gebruikt. De Powerpoint is goed gemaakt en je spreekt zeer vlot en AN.”

Als we de commentaren van de leerlingen meer in detail bekijken, vallen een aantal zaken op. Ten eerste zien we dat de teneur positief is: leerlingen benoemen vooral de sterke kanten van elkaars prestaties. Bij elementen die ze minder geslaagd vinden,

8

 

277