Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Wat werkt (niet) in de ondersteuning en begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie? (Eline Van Kerckhove, Jolien De Brauwer, Ellen Meersschaert, Annelies Aerts, Maaike Loncke & Astrid Geudens )
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

9. Zorgleerlingen

Gerber, P.J. (2009). ‘Transition and adults with learning disabilities’. In: J.M. Taymans (ed.). Learning to achieve: A review of the research literature on serving adults with learning disabilities. Washington DC: National Institute for Literacy, p. 211-228.

Goetry, V., Ch. Nossent & P. van Hecke (2006). Taalontwikkelings- en leerstoornissen: Een literatuuronderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Online raadpleegbaar op http://www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/studies/study_language_learning/index.htm.

Goldberg, R.J., E.L. Higgins, M.H. Raskind & K.L. Herman (2003). “Predictors of success in individuals with learning disabilities: A qualitative analysis of a 20-year longitudinal study”. In: Learning Disabilities Research & Practice, vol. 18, nr. 4, p. 222-236.

Gregg, N. (2012). “Increasing Access to Learning for the Adult Basic Education Learner With Learning Disabilities: Evidence-Based Accommodation Research”. In: Journal ofLearning Disabilities, vol. 45, nr. 1, p. 47-63.

Humphrey, N. (2002). “Teacher and Pupil Ratings of Self-Esteem in Developmental Dyslexia”. In: British Journal of Special Education, vol. 29, nr. 1, p. 29-36.

MacArthur, C. & J.B. Haynes (1995). “Student Assistant for Learning from Text (SALT): A Hypermedia reading aid”. In: Journal of Learning Disabilities, vol. 28, nr. 3, p. 50-59.

Mastropieri, M.A., T.E. Scruggs & J.E. Graetz (2003). “Reading comprehension instruction for secondary students: Challenges for struggling students and teachers”. In: Learning Disability Quarterly, vol. 26, nr. 2, p. 103-116.

Prochaska, J.D. & C.C. DiClemente (1984). The transtheoretical approach: Crossing
the traditional boundaries of psychotherapy. Homewood, III: Dow Jones/Irwin.

Ruijssenaars, A.J.J.M., C. de Haan, L.I.M. Mijs & F.J.H. Harinck (2008). “Dyslexie bij volwassenen: meer dan problemen met lezen en spellen”. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jg. 47, p. 135-145.

Ruijssenaars, A.J.J.M. & K.P. van den Bos (2011). ‘Dyslexie na de basisschoolleeftijd: meer dan alleen cognitieve beperkingen’. In: A. Geudens, D. Baeyens, K. Schraeyen, K. Maetens, J. De Brauwer & M. Loncke (red.). Jongvolwassenen met dyslexie: diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk. Leuven: Acco, p. 185- 202.

Saenz, L.M. & L.S. Fuchs (2002). “Examining the reading difficulty of secondary students with learning disabilities: Expository versus narrative text”. In: Remedial and Special Education, vol. 23, nr. 1, p. 31-41.

Steenbeek-Planting, E. & R. Kleijnen (2011). ‘Begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie in studie en beroepspraktijk’. In: A. Geudens, D. Baeyens, K. Schraeyen, K. Maetens, J. De Brauwer, & M. Loncke (red.). Jongvolwassenen met dyslexie: dia-

9

295