Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Effectief woordenschatonderwijs aan jonge tweedetaalleerders (Sylvia Bacchini)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

1. Basisonderwijs

1

zes keer wordt immers snel als heel vaak ervaren, terwijl uit dit onderzoek blijkt dat de frequentie van zes keer weinig zoden aan de dijk zet. Een vertaling naar de lerarenopleiding zal zich dus in de eerste plaats richten op de bewustwording van het belang van herhaling voor beginnende tweedetaalleerders. Het lijkt daarom nuttig om (toekomstige) leraren te trainen in manieren van spreken waarmee op niet-geforceerde wijze nieuwe woorden zeer vaak herhaald worden. Wat betreft de manier van aanbieden, is het belangrijk te zoeken naar combinaties van het aanbieden van losse woorden en (korte) teksten. Alleen woorden in voorleesverhalen aanbieden heeft voor beginnende tweedetaalleerders minder effect, want de woorden moeten direct herkend kunnen worden als aparte woorden. Daarnaast is uit dit onderzoek duidelijk gebleken dat de computer goede diensten kan bewijzen voor het leren van woorden, mits het programma aangepast is aan het jonge kind. Daarbij hoeft de kleuter geen uren achter de computer door te brengen. De meest effectieve versie van het computerprogramma dat in dit onderzoek gebruikt werd, duurde immers niet langer dan zes minuten. Ook met kortdurende programma’s kunnen dus goede resultaten bereikt worden.

Referenties

Beck, L.J. & M.G. McKeown (2007). “Increasing Young Low-Income Children’s Oral Vocubulary Repertoires through Rich and Focused Instruction”. In: The Elementary School Journal, vol. 107, nr. 3, p. 251-271.

Biemiller, A. & C. Boote (2006). “An effective method for building meaning vocabulary in primary grades”. In: Journal of Educational Psychology, vol. 98, nr. 1, p. 44- 62.

Brent, M. & J.M. Siskind (2001). “The role of exposure to isolated words in early vocabulary development”. In: Cognition, vol. 81, nr. 2, p. 33-44.

Droop, M., S. Peters, C. Aarnoutse & L. Verhoeven (2005). “Effecten van stimulering van beginnende geletterdheid in groep 2”. In: Pedagogische Studiën, jg. 82, nr. 2, p. 160-180.

Gijsberts, M., W. Huijnk & J. Dagevos (2012). Jaarrapport integratie 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hart, B. (1991). “Input frequency and children’s first words”. In: First Language, vol. 11, nr. 32, p. 289-300.

Huttenlocher, J., W. Haight, A. Bryk, M. Seltzer & T. Lyons (1991). “Early Vocabulary Growth: Relation to Language Input and Gender”. In: Developmental Psychology, jg. 27, nr. 2, p. 236-248.

Justice, L.M. (2002). “Word exposure conditions and preschoolers’ novel word learning during shared storybook reading”. In: Reading Psychology, jg. 23, nr. 2, p. 87- 106.

35