Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Samen schrijven: kenmerken van interactie en leereffecten (Anke Herder)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

2. Lerarenopleiding Basisonderwijs

2

5. Conclusie

Interactie van kinderen die samen aan een schrijftaak werken, kenmerkt zich in de eerste plaats door het optreden van specifieke interactionele praktijken tijdens verschillende fasen van een schrijfproces. In de interactie tijdens het genereren van ideeën (in dit artikel besproken aan de hand van een transcript) is te zien hoe leerlingen op verschillende manieren ideeën inbrengen (met of zonder toelichting) en deze ideeën accepteren (met of zonder toelichting) of verwerpen (met of zonder toelichting). Wanneer leerlingen uitleg geven bij een suggestie, acceptatie of afwijzing, ontstaan op basis van die redeneringen soms discussies over het voorgestelde onderwerp. Op die momenten heeft de interactie het karakter van een exploratief gesprek, waarin kennisconstructie plaatsvindt.

Referenties

Baaijen, V.M. (2012). The development of understanding through writing. Dissertation. University of Groningen: Graduate School of Behavioral and Cognitive Neurosciences.

Bereiter, C. & M. Scardamalia (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Daiute, C. & B. Dalton (1993). “Collaboration between Children Learning to Write: Can Novices Be Masters?”. In: Cognition and Instruction, vol. 10, nr. 4, p. 281-333.

Fernández Dobao, A. & A. Blum (2013). “Collaborative writing in small groups: Learners’ attitudes and perceptions”. In: System, vol. 41, nr. 2, p. 365-378.

Flower, L.S. & J.R. Hayes (1980). ‘The dynamics of composing: Making plans and juggling Constraints’. In: L.W. Gregg & E.R. Steinberg (eds.). Cognitive processes in writing. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 31-50.

Flower, L.S. & J.R. Hayes (1984). “Images, plans, and prose: The representation of meaning in Writing”. In: Written Communication, vol. 1, nr. 1, p. 120-160.

Galbraith, D. (1999). ‘Writing as a Knowledge Constituting Process’. In: Torrance, M. & D. Galbraith (eds.). Knowing what to write. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 139-160.

Galbraith, D. (2009). “Cognitive models of writing”. In: GFL - German as a Foreign Language, vol. 2, nr. 3, p. 7-22.

Hoogeveen, M. (2012). Writing with peer response using genreknowledge. A classroom intervention study. Dissertation. University of Twente.

67