Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Meervoudige geletterdheid. Nieuwe wijn in oude didactische zakken? (Hilde Van den Bossche)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

2. Lerarenopleiding Basisonderwijs

2

De leesdidactiek bestaat uit drie stappen: activiteiten vóór, tijdens en na het lezen. Doel is zich als lezer te oriënteren, zich eventueel bij te sturen of bevestigd te zien, samen te vatten en te kaderen in reeds gekende elementen. Tegelijkertijd werkt een lezer – al dan niet bewust – taalbeschouwelijk vanuit elementen van het communicatieschema: de zender, de boodschap en de relatie met de werkelijkheid, de ontvanger, de bedoeling, in welke situatie en omstandigheden, de weg en de middelen, het effect en de reactie.

In het kader van werken aan meervoudige geletterdheid is het leesstappenplan bruikbaar bij ‘andere’ teksten: filmmateriaal in dit geval. Het noodzakelijke begrip en de kritische zin ontwikkelen we er ook mee. Daarmee vangen we op dat bewegende beelden veel sneller gaan.

In deze sessie gaan we aan de slag met beeldmateriaal: boekenkaften, filmposters en filmtrailers, en dat zowel met het ‘gewone’ stappenplan van begrijpend lezen als met het schema van Vosters (2011). Daarna bespreken we de resultaten naar didactische aanpak.

De deelnemers ontdekken hoe het kader van Vosters zich niet beperkt tot ‘lezen’ maar ook leidt tot zinvolle schrijfoefeningen en relevante luister- en spreeksituaties.

Referenties

Dellevoet, S. (2013). “Visueel geletterd door (voor)lezen”. Online raadpleegbaar op http://www.bibliotheek.nl. thema/opvoeding-en-onderwijs/voorlezen.1/65227. visueel-geletterd-door-(voor) lezen.html.

Kanters, G. (2012). “Masterscriptie”. Online raadpleegbaar op http://geeskekan.nl/ ?p=198.

Loman, J. & K. Vermeir (2012). G-start. Geletterdheid stimuleren bij jonge kinderen. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.

Mottart, A. & S. Vanhooren (2006). “Onderwijs als contact en confrontatie”. In: A. Mottart & S. Vanhooren. Twintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 253-258.

Mottart, A. & S. Vanhooren (2012). “De Nieuwe Leescultuur. Didactische handreikingen voor de lerarenopleiding. Module 3: de contactzone”. Online raadpleegbaar op http://www.nieuweleescultuur.ugent.be/files/meer_lezen_1_mottart_vanhooren.pdf.

S.n. (2012). “Informatie afkomstig van de instellingen, organen en instellingen van de Europese Unie. Conclusies van de Raad van 26 november 2012 over geletterdheid”. In: Publicatieblad van de Europese Unie C 393/1-4, p. 1-2. Online raadpleeg- baar op http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012: 393:0001:0004:NL:PDF.

73