Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 27 | Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2013)

Bijdrage: Grammatica en spelling in het huidige onderwijssysteem (Valerie Van Vooren)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

3. Taalonderwijs 12-18

2. In hoeverre beheersen leerlingen spelling en grammatica in het laatste jaar van het algemeen secundair onderwijs in Vlaanderen?

In 2008 werd een grammaticatest Nederlands afgenomen bij 359 laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs in Vlaanderen (focus: algemeen secundair onderwijs) en Nederland (focus: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). De grammaticatest bevatte vier onderdelen:

  1. spelling van woorden;

  2. vervoeging van werkwoorden;

3. benoeming van woordsoorten; 4. zinsontleding.

2008 (Nederland)   2008 (Vlaanderen)

spelling

59

58

werkwoorden

78

80

woordsoorten

56

54

zinsontleding

36

60

Tabel 1: Vergelijking Nederland-Vlaanderen 2008.

In 2012 werden 291 andere leerlingen in Vlaanderen aan ongeveer dezelfde taaltest onderworpen.

2012 (Vlaanderen)

spelling

73

werkwoorden

77

woordsoorten

52

zinsontleding

65

Tabel 2: Vlaanderen 2012.

3. Welke plaats nemen spelling en grammatica in binnen het schrijfonderwijs in Vlaanderen?

Enkele schrijfopdrachten die in de derde graad van het aso aan bod komen, werden bestudeerd. De studie toont aan dat er in dit stadium geen uitleg meer gegeven wordt

3

83