Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 28 | 28ste HSN-CONFERENTIE (2014)

Bijdrage: De lerarenopleiding en didactische vernieuwing: katalysator of weerstand? (Bart Deygers & Sibo Kanobana)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

3. Hoger onderwijs

Noot

1 Het OOF-project Touch Teach Learn. Handvatten en scenario’s om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit dr. Jeroen Lievens (FIIW, KU Leuven @ KHLim), Carolien Frijns (CTO, KU Leuven) en Marnik Lenaerts (i-NET, KHLim). In elke deelnemende opleiding is er een tabletcoach aangesteld die docenten bij de geïntroduceerde onderwijsvernieuwing ondersteunt.

Ronde 4

Bart Deygers (a) & Sibo Kanobana (b)

  1. CTO, KU Leuven

  2. Universiteit Gent

Contact: bart.deygers@arts.kuleuven.be sibo.kanobana@ugent.be

De lerarenopleiding en didactische vernieuwing: katalysator of weerstand?

1. Inleiding

Aan de Universiteit Gent krijgen toekomstige leerkrachten Nederlands de kans om mee te werken aan taakgerichte workshops ‘Academisch Nederlands’ voor anderstalige studenten. Tijdens de stage kunnen de stagiairs in kleine groepjes en op een interactieve manier anderstalige studenten begeleiden in hun academische taalontwikkeling. Deze bijdrage bekijkt de effecten van een stage in deze atypische context op de teaching beliefs van toekomstige leerkrachten.

Het onderzoek bestaat uit twee complementaire delen. Voor het longitudinale luik werden gedurende een jaar 5 stagiairs van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Nederlands maandelijks geïnterviewd. Om na te gaan of de resultaten van het longitudinale luik representatief zijn voor de totale populatie, werden alle voormalige stagiairs die vandaag in het secundair onderwijs lesgeven, gecontacteerd. Het ging om 18 respondenten die gelijkaardige vragen beantwoordden aan de hand van een online vragenlijst. De resultaten geven een duidelijk beeld van de sterktes en zwaktes van lerarenopleidingen en van de stagepraktijk. Ze beklemtonen in de eerste plaats hoezeer de typische stagecontext de traditionele didactiek repliceert en innovatie uit de weg gaat.

3

83