Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)


Inhoudsopgave


SITA - Systematische, interactieve tekstanalyse. Computerondersteunend lezen met Nedercom
Henk Bakker
1

Exemplarisch werken met oude teksten. Mariken van Nieumeghen als cultuur-historisch knooppunt in een Europese context
Mark van Bavel
10

Een jeugsliteraire canon: een zegen voor het literatuuronderwijs?
Harry Bekkering
18

Juf heeft U een gedicht over zelfmoord? Tien jaar 'Literair Tijdschrift' op het Fons Vitea Lyceum
Irene den Boer- den Ouden en Dienie Meys-van de Langkruis
22

Een mooi vak: leraar Nederlands
P.H. Bosua
29

BV Taal: Nederlands voor meertalige klassen
Regine Bots enn Moniek Sanders
34

Beoogd betoog; een cursus mondelinge (en schriftelijke) betogen voor de bovenbouw van HAVO-VWO
Antoine Braet
40

Taalkunde in de basisvorming
Carl Brüsewitz en Marja Out
49

Teksttypen leren schrijven
Peter Burghouts
57

De saaiheid van de lessen Nederlands
Ides Callebaut
65

Postmoderne Oosteuropese teksten
Martine de Clerq
71

De organisatie van een vakoverstijgend literatuurproject
Lily Coenen
75

Reader response Criticism in het literatuuronderwijs
Joop Dirksen
81

Moedertaal tussen theorie en praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Over het werken aan een schoolwerkplan Nederlands in het MDGO
Mariet van Goch
87

Literatuurwetenschap, geschiedenis, historische letterkunde en het klaslokaal
E.K. Grootes
94

Intercultureel literatuuronderwijs
Koos Hawinkels
99

Is het iets van schaap, meester? Of: van deelvaardigheden naar interactieve tekstanalyse
Ton Hendrix en Hans Hulshof
107

Drie voor de prijs van één: Project Algemene Vakken
Erik Herbosch en Guy Staepels
114

Twee handen op een buik: taalvaardigheid en motiviatie in het TSO
Wilfried de Hert
121