Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)


Inhoudsopgave


Moedertaalonderwijs als middel tot relationele vorming
Johan van Iseghem
128

Het geval Bora, of; de reguliere taaldidactiek als generator van taalproblemen
Thomas Jager en Joop Wammes
135

Gediversifieerd en toch gemeenschappelijk
Hugo de Jonghe
139

Literatuur is film
Dorée de Kruijck
147

Kijk maar je ziet niet wat je ziet; Het tv-journaal in de klas
Henk de Lange
152

De rol van de leraar Nederlands in het ectra muros projectwerk
Mark Maes
155

Nieuwe ontwikkelingen in de literatuurgeschiedschrijving en hun betekenis voor de 19e eeuw
Marita Mathijssen
163

Integratie van eerste- en tweede-taalonderwijs in VO-1
Theun Meestringa
168

Dertien vragen over een taalmethode
Paul Mesdagh, Jos Thijssens en Eric Tytgat
176

Een onderzoek naar voorleesteksten; materiaal voor bloemlezingen
Wam de Moor, Dees Maas en Hermance Wissink
184

Communicatieve technieken in het kort MEAO
Ineke Passchier
194

Uitspraakleer
Ward Peinen
197

Een leergang fictie voor basisvorming
Dick Prak
200

Teksten leren becommentariëren aan de hand van een formulier
Joop Rosier
204

Vorming van het spreekgedrag voor onderwijsgevenden
P. Sas
211

Ontmoetingen met het verleden
J.M.J. Sicking
214

Vakkenintegratie: een project 'Bedrijfsethiek'
Ben Vaske
219

Poëzie in de basisvorming: het nut der regenhoeden?
Wil van der Veur
227

De totaalmethode basisvorming Goed Nederlands
John B. Vorenkamp
230

Wat weten we van literaire competentie?
Gerard de Vriend
234

Integratie van studievaardigheden in het schoolvak Nederlands
Simone Walvisch
235

Met het boek open; kwaliteitscriteria voor schoolboeken Nederlands in de basisvorming
Theo Witte
243