Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Verslag van de zevende Conferentie

Het Schoolvak Nederlands in het

Secundair/Voortgezet Onderwijs

gehouden te Diemen
19 en 20 november 1993

Redactie: P.M.Nieuwenhuijsen

De werkgroep 'Conferentie Het Schoolvak Nederlands' bestond in 1993 uit: Mark van Bavel, Michel Couzijn, Mariet van Goch, Mariëtte Hoogeveen, Hugo de Jonghe, Peter Nieuwenhuijsen, Pierre Satijn, Jan Smits, Kees van

de Ven, Gé Verstegen en Frans Zwitserlood. Gastheer namens de Hoge

school Holland was Joop Wammes.