Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Intercultureel literatuuronderwijs (Koos Hawinkels)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

verantwoording van de stof en didactische aanwijzingen geeft zij in het Handboek voor Intercultureel Onderwijs.

Verder is in de reeks Intercultureel onderwijs voor lerarenopleidingen verschenen: Peter Burghouts en Toos Verdonk, Jeugdliteratuur in intercultureel perspectief, Leeuwarden, Educatief Bentrum Noord. 1991. Het bevat teksten, achtergronden en suggesties voor didactische werkvormen.

Bij het KPB is verder te koop de serie Bouwstenen voor intercultureel onderwijs. Daarin zitten vier voor ons bruikbare boekjes, waaronder Nederlandstalige Antilliaanse literatuur en Ander geluid: Nederlandstalige literatuur uit Suriname. De boekjes bevatten steeds een kort hoofdstukje over het betreffende land, over de historie van de literatuur en dan de rest op thema geordend.

Bij het NBLC is verschenen Gonnie Knoppert, Lezen in het Nederlands, een overzicht van Nederlandstalige literatuur van auteurs uit herkomstlanden van allochtonen, 2e geheel herziene en aangevulde druk, Den Haag, 1991. Het boek bevat niet alleen een geannoteerde catalogus van belletrie uit de herkomstlanden, maar ook van informatieve boeken. (Algerijns, Arabisch, Armeens, Bhinees, Egyptisch, Iraans, Joegoslavisch, Koerdisch, Koreaans, Libanees, Marokkaans , Pakistaans, Palestijns, Soedanees, Syrisch, Tunesisch, Turks en Vietnamees).

Noten

  1. In samenwerking met een aantal andere organisaties wordt een boek voorbereid met een uitgebreide keuzelijst van titels voor ilo en achtergrondinformatie over cultuur en literatuur in de herkomstlanden van Nederlandse allochtonen, met daarbij lesmodellen en andere didactische aanwijzingen. Daarnaast heb ik binnen de IRA (International Reading Association) een SIG on ILE (Special Interest Group on Intercultural Literature Education) opgericht. De SPL werkt daarbinnen samen met de IAIE en met RAIN. Zo'n sig is een platform voor discussie en uitwisseling tussen beleid, onderzoek en praktijk. Ik verwacht er voor Nederland en Vlaanderen veel van uit met name de Engelstalige wereld. De SPL probeert naast andere dingen vooral meer coördinatie tot stand te brengen. Tussen vakken onderling, tussen onder- en bovenbouw, en tussen wetenschap/onderzoek en klassepraktijk. Inlichtingen: De Schietspoel 1, 5051 DL Goirle.

  2. Zie: Ministerie van O&W, Notitie intercultureel onderwijs 1985. Tweede Kamer der Staten Generaal, Vergaderjaar 1985-1986, 18701, nr 4.

  3. Kroon, S., Nederlands in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Verslag van een conferentie. Enschede, VALO-M, 1993, p 10.

  4. Uit Kroon 1993 (zie noot 3). De hele inleiding van Sjaak Kroon beveel ik in uw aandacht aan.

  5. Deze definitie is een vrije vertaling van een Engelstalige. Ik heb indertijd helaas vergeten de vindplaats te noteren.

  6. Zie ook: Meijer, Wilna, A.J. e.a., Algemene pedagogiek en culturele diversiteit, Nijkerk, Intro, 1992.

  7. Over leerplanontwikkeling voor Nederlands in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Enschede 1992, p 16.

  8. Deze paragraaf is gebaseerd op een omschrijving van het begrip die gemaakt is door Jeanine Deen. Voor meer informatie zij verwezen naar:

S.Kagan, Cooperative learning. Resources for teachers. Riverside, Californië 1985.

Oudenhoven, J.P. van, 'Veranderingen van etnische stereotypen door middel van het onderwijs'. In: Publicaties van het Nederlands Instituut van Psychologen 13, 1989(a), p.115-125.

Idem & Landeregts, 'Samenwerkend leren'. In: Losbladig lexicon voor onderwijsgevenden, Samson, Alphen a/d/ Rijn 1989(b), C2101-2119.

106