Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Is het iets van een schaap, meester? (Ton Hendrix & Hans Hulshof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

AANDACHTSTURENDE RICHTVRAGEN BIJ DE INTERACTIEVE ANALYSE

 

IN INTERACTIEVE TEKSTANALYSE

top down

bottom up

aandachtsturende richtvragen

titel

Welke informatie biedt de titel (en ondertitel)?

 

Welke informatie bieden eventuele tussenkoppen: zijn het aandachttrekkers of

markeerders van de inhoudelijke structuur?

inleiding

Tot welke voorlopige bepaling van de thematiek kom je op basis van gegevens

in titel en eerste alinea's?

 

Tot welke voorlopige probleemstelling kom je nu?

slot

Waarop wijzen de laatste alinea's ten aanzien van thema, probleemstelling en

conclusie c.q. oplossing?

 

Sluiten de gegevens uit de eerste en laatste alinea's duidelijk op elkaar aan ten

teken van een juiste markering van inleiding en slot, of is herlezing c.q. herinde-

ling noodzakelijk.

middendeel

Welke zijn de grote, inhoudelijke delen van het middengedeelte van de tekst?

 

Ondersteunt het middengedeelte van de tekst de bevindingen uit titel-inleiding-

slot?

 

Welke consequenties moet een nadere analyse van het middengedeelte eventu-

eel hebben voor de formulering van de probleemstelling en de typering van de

tekst?

evaluatie

Welke bijzonderheden vertoont de tekst na analyse w.b. inhoud-opbouw-samen-

hang-tekstsoort? Welke consequenties heeft dat voor de samenvatting?

Noten

Ton Hendrix werkt bij het Bito, Hans Hulshof aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Literatuur

Bossers, B., 'Nogmaals: Leesstrategieën en VT-Kennis.' In: Levende Talen 481, 1993: 326-330.

Braet, A., 'Van Eindexamenuittreksel naar een samenvatting van het betoog.' In: Levende Talen 427, 1988.

Bouman, P.J., 'Europeanen in Amerika.' In: T. Kleijnhout-Moerman en E.S.F. Riemens-Feteris, Schrijvenderwijs. Amsterdam 1973 (8).

Drop, W., Instrumentele tekstanalyse ten dienste van samenvatten, opstellen van begripsvragen en tekstverbeteren. Groningen, 1983.

Hendrix T. en H. Hulshof, 'Van taalbeschouwing naar taalkunde - Omgaan met taalkundige onderwerpen in het v.w.o.' In: Levende Talen 461, 1991: 243-253.

Hendrix T. en H. Hulshof, 'Leesonderwijs verder vorm geven - Van deelvaardigheden naar interactieve tekstanalyse. In: Levende Talen 480, 1993: 253-261.

Henneman, K. & W.I.M. van Calcar, 'Problemen met tekstbegrip - Directe instructie in leesstrategieën een oplossing. In: Moer, 1993-2: 55-63.

Veenman, S., 'Effectieve instructie volgens het directe instructiemodel.' In: Pedagogische Studiën 69 (1992).

Walraven, A.M.A. e.a., 'Instructie in strategieën voor begrijpend lezen aan zwakke lezers.' In: Pedagogische Studiën 70 (1993): 298-308.

113