Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Drie voor de prijs van één: Project Algemene Vakken (Erik Herbosch & Guy Staepels)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Drie voor de prijs van één: Project Algemene Vakken

Erik Herbosch en Guy Staepels1

1 Inleiding (Erik Herbosch)

Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming waren in Vlaanderen jarenlang zo'n beetje de stiefkinderen van het beroepsonderwijs. Leerlingen waren niet gemotiveerd, leerkrachten klaagden over te weinig tijd, ruimte en omkadering, de leerstof was wereldvreemd en de resultaten vaak bedroevend. Goed tien jaar geleden kreeg het beroepsonderwijs een grondige opknapbeurt. De eerste graad werd via project- en themaonderwijs een onthaalperiode. In de tweede en derde graad werden de algemene vakken gebundeld en herdoopt: PAV, het ei van Columbus.

PAV werd een uitdaging die loont. Rond een maatschappelijk relevant onderwerp wordt een bundel uitgewerkt waarin zowel Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming uitgebreid aan bod komen. We illustreren dit met een voorbeeld.

Vernieuwd BSO in Vlaanderen

 

1 B

Eerste graad:

Brugklas

 

Onthaal

Remediëring basisonderwijs

 

 

Projectweken

2 BVL: beroepsvoorbereidend

Eerste graad:

Thematisch onderwijs

leerjaar

Onthaal

 

3 B

Tweede graad

Project Algemene. Vakken (NI-

 

 

Wi-MV) 6 u/week

4 B

Tweede graad

Project Algemene Vakken (Nl-

 

 

Wi-MV) 6 u/week

5 B

Derde graad

Project Algemene Vakken (Nl-

 

 

MV) 4 u/week

6 B

Derde graad

Project Algemene Vakken (Nl-

 

 

MV) 4 u/week

7 Specialisatie

 

Project Algemene Vakken (Nl-

 

 

MV) 6 u/week

Toen er men in Vlaanderen zo omstreeks 1980 begon aan te denken om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren was dat niets te vroeg, maar in België gebeurt zelden iets te vroeg. De beroepsscholen, en zeker de jongensscholen, waren overwegend bevolkt met gefrustreerde en schoolmoeë leerlingen die vaak les kregen van moegetergde en dikwijls uitgebluste leerkrachten. Je kon het eigenlijk geen van beide partijen verwijten: de leerlingen misten het talent om uit te blinken, leerkrachten wilden vaak wel, werkten misschien wel hard maar kregen van overheidswege niets mee dat op enige fatsoenlijke omkadering leek: grote klassen, verouderde handboe-

114