Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Drie voor de prijs van één: Project Algemene Vakken (Erik Herbosch & Guy Staepels)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

-De PAV-leerkracht staat bovendien voortdurend onder zware tijdsdruk: terwijl je lesgeeft uit het ene bundeltje moet je een nieuw thema klaarstomen, liefst even speels en spits en creatief als het voorgaande.

2 Steeds op zoek naar nieuwe technieken (Guy Staepels)

De laatste tien jaar is er binnen het beroepsonderwijs in Vlaanderen heel wat veranderd -en ten goede dacht ik zo- maar de vernieuwing is er vooral gekomen door mensen die met hun twee voeten in het vak staan en er ook na hun uren hard aan werken om er iets goeds van te maken. Wel werd door de overheid een aantal maatregelen genomen om coördinatie en doorstroming naar de verschillende scholen mogelijk te maken. Ik denk hierbij dan aan de aanstelling van de Intern Pedagogische Begeleiders die de vernieuwingen binnen de eigen school coördineren en de Externe Pedagogische Begeleiders die die taak vervullen over de verschillende scholen heen.

Ik ben geen professor die door jarenlang onderzoek pasklare antwoorden heeft op de problemen die zich voordoen tijdens het lesgeven in het deeltijds onderwijs of in het BSO. Zulke profs bestaan er trouwens naar mijn weten helemaal niet. Ik ben wel een man van 40 jaar die 17 jaar onderwijservaring heeft opgedaan in het technisch en het beroepsonderwijs. Ik geef nu al weer een aantal jaren Nederlands en Maatschappelijke Vorming in het vijfde en het zesde jaar van het HSBO en PAV in het zevende specialisatiejaar HSBO. Ik vind het niet minderwaardig in het beroepsonderwijs te moeten lesgeven. Wel ga ik geregeld zwaar gefrusteerd naar huis, maar tot nu toe stimuleerde me dat om op zoek te gaan naar nieuwe technieken om de leerlingen toch voor mijn vakken te winnen.

Een aantal meer ideologische bedenkingen bij ons beroep

Als leraar Algemene Vakken hebben wij het vaak erg moeilijk binnen het technisch en het beroepsonderwijs. In de eerste plaats moeten wij permanent op boksen tegen de ongemotiveerdheid en zelfs de onwil van onze leerlingen, die vaak helemaal niet inzien waarom zij tijd moeten verspelen met het volgen van onze vakken. In de tweede plaats hebben wij ook regelmatig af te rekenen met collega's technische vakken en beroepspraktijk die onze vakken als tweederangs beschouwen en het als dusdanig ook aan de leerlingen verkopen. Gelukkig zijn ze zeker niet allemaal zo, maar een aantal collega's is van mening dat de vakken algemene vorming uitsluitend ten dienste moeten staan van de beroepsopleiding van de leerling. Ik ga daar niet mee akkoord. Ik vind dat wij vooral binnen het technisch en het beroepsonderwijs een zeer belangrijke opdracht hebben. We moeten er voor zorgen dat onze leerlingen zich later weerbaar kunnen opstellen binnen een maatschappij die steeds moeilijker en ondoorzichtbaarder overkomt. We moeten er ook voor zorgen dat ze zich niet gaan afwenden van die maatschappij en zich gaan opsluiten in een eigen wereldje waar alleen maar plaats is voor individualisme en materialisme. Het lijkt me dan ook belangrijk dat wij hen terug doen geloven in onze democratie en in onze instellingen. Vooral de groep waar wij mee moeten werken heeft weinig andere bronnen die hen onbevooroordeeld informeren, ze lezen immers geen of bijna geen kranten en nietsensatiegerichte tijdschriften, ze kijken zeer zelden naar het nieuws en nog minder vaak naar duidingsprogramma's. De informatie die ze opdoen, hebben ze van hun vrienden in de kroeg of van hun werkmakkers en is vaak van zeer bedenkelijk allooi.

117