Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Twee handen op een buik: taalvaardigheid en motivatie in het TSO (Wilfried de Hert)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

  1.    UITWERKING

2.1   in klas: -theorie vragen stellen, + volgorde

-observeren/beluisteren materiaal 2.2   buiten de klas: -plannen/contacten leggen

-vragenlijst opstellen + vragen selecteren

2.3   op video:   -zich presenteren: zich voorstellen, bedanken, inleiden interview, achtergrond -vragen stellen

-afsluiten

  1.    VAARDIGHEDEN

3.1   communiceren: vragen stellen; zich voorstellen; bedanken; inleiden gesprek

3.2   initiatief nemen: contacten leggen/plannen

3.3   in team werken: verantwoordelijkheid opnemen

NABESPREKING

-Het is meestal de eerste maal dat leerlingen iemand buiten de school moeten zoeken om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Aanvankelijk zijn er dan ook reacties van ongeloof en angst. Wat later past men zich aan en maakt er het beste van en dit is werkelijk bijna altijd de moeite waard. Leerlingen schrikken er niet voor terug bekende mediafiguren aan de haak te slaan en dit maakt het boeiend.

-Het voorbereidende leerproces leert ze de verschillende soorten vragen aan. Ze overlopen wat ze moeten doen om iemand te contacteren (telefoneren, vragenlijst vooraf opsturen, enz..) en stellen de vragenlijst op terwijl ze de vragen juist ordenen. In een sollicitatiegesprek blijken de eerste negentig seconden belangrijk voor de indruk die de interviewer krijgt. De interviewer moet die indruk verbeteren indien ze negatief is en behouden indien ze positief is. Weliswaar is er niets doorslaggevends gebeurd, maar er wordt veel aandacht geschonken aan de presentatie van de kandidaat. Zich presenteren is dan ook één van de hoofdzaken bij het interview.

-Groep 1 interviewt G. Thys, voormalig Belgisch bondscoach van de nationale voetbalploeg. Hij wordt bedankt met een geschenk en op de video zien we aan zijn gezicht dat hij bereid is om met plezier op alle vragen te antwoorden. Terwijl hij het geschenk opent, stelt de interviewer de andere leerlingen voor. Jammer, maar Guy Thys heeft er niets van gehoord. Hij was nog bezig met de fles whsky.

-Groep 2 interviewt Broeder Gust, verantwoordelijke voor een opvangcentrum voor verwaarloosde kinderen. Hij krijgt een origineel geschenk en is er niet op voorbereid. Hier stelt de interviewer de anderen langzaam voor en doordat de geïnterviewde op een naam ingaat, weten we dat hij de voorstelling heeft kunnen volgen.

-Groep 3 interviewt L. Caals, een entertainer. Hij wordt met de camera gevolgd uit het venster vanaf dat hij uit zijn wagen stapt. Hij heeft laat moeten werken en is blijkbaar nog gewoon om zelf het initiatief te nemen. Hij stelt zichzelf voor en vraagt dan aan de leerlingen wie ze zijn.

B EEN REPORTAGE MAKEN

  1.    OPDRABHT

1.1   maak een keuze uit streeknieuws, thematisch nieuws, jaaroverzicht

1.2   presenteer een video-opname of -montage voor de klas van ca.15 min.

1.3   werk uit in groepjes, maar iedereen komt in beeld!

1.4   stel een mapje samen: 1. leden groep + taken; 2. selectie thema's en subthema's; 3. bibliografie artikels en beelden

  1.    UITWERKING

2.1   in klas: observeren video's vorige jaren

2.2   buiten klas:   - thema zoeken, plannen, contacten leggen - reportage filmen en monteren

  1.    VAARDIGHEDEN

3.1   communiceren: zie interviewen + voorlezen nieuwsbericht

3.2   selecteren en monteren thema's

124