Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Literatuur is film (Dorée de Kruijk)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

grootse 'bizniz'-plannen en Zuhal gaat naar haar aanstaande man.

Als start van de les kan een foto van Sally dienen om beschrijvingen uit te lokken over haar karakter. Een korte inhoudsbeschrijving van het verhaal kan daarna vooral voor lagere klassen de interpretatie van 'moeilijke' beelden vereenvoudigen. Na 5 minuten film een pauze invoegen om de karakterbeschrijvingen van Sally aan te vullen, ook met behulp van het gesprek tussen Sally en haar broertje Leo waarmee de film begint. Dit gesprek zit in uitgeschreven vorm in het lesmateriaal.

Ook later in de film geeft de pauzeknop de mogelijkheid leerlingen te dwingen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven hoe ze de beelden interpreteren. De introductie van nieuwe personen als de ouders en Zuhal leveren daarvoor uitgelezen momenten. Na verdere uitwerking van de personen, dus na nog een paar minuten film, kan de pauzeknop dan nogmaals worden gehanteerd om de juistheid van de eerste indrukken te verifiëren.

Het lesmateriaal is afkomstig uit het Filmcahier dat bij deze film is ontwikkeld. Daarom volgt nu eerst een korte beschrijving van deze Filmcahiers.

5 Filmcahiers van het LOKV

Filmcahiers zijn begeleidend docenten- en leerlingenmateriaal bij films voor het onderwijs. Kern van elk cahier zijn opdrachten voor de leerlingen, gebaseerd op de inhoud van de film en de filmische vormgeving. De filmcahiers zijn uitgaven van het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming(1). Aldus de informatiefolder. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het materiaal wordt gekopieerd, zodat de docent één keer een cahier aanschaft en vervolgens zelf toepasselijk lesmateriaal selecteert.

Vanuit verschillende invalshoeken is lesmateriaal ontwikkeld over films. Zo is er een algemeen cahier getiteld Film leren lezen. In de lessen filmkunde (op de SGL te Lelystad een keuzevak voor 4 havo en vwo) wordt dit cahier met succes gebruikt. Filmische mogelijkheden worden er op een rijtje gezet: camerastandpunten, kader, maar ook cultureel bepaalde beeldkenmerken.

De manier waarop een verhaal wordt geschreven, wordt vergeleken met de manier waarop een scenario wordt gemaakt. Hoe verwerk je bijvoorbeeld tijdsprongen? Deze benadering blijkt zijn vruchten af te werpen als de filmkunde-leerlingen plannen beginnen te maken voor de slotopdracht: een eigen korte (speel)film. Het verhaalschema: personen - probleem - actie - normalisering maakt de keuze voor een bepaald soort verhaal eenvoudiger. Daarna wordt de uitwerking steeds gedetailleerder en verschijnen er soms zelfs meerdere verhaallijntjes.

De aandacht die in Film leren lezen wordt besteed aan parallelmontage en verhaallijnen leidt ook tot het volgende opmerkelijke verschijnsel. Een excursie met de filmkundegroepen omvatte een paar jaar geleden onder andere een bezoek aan de bioscoop waar Delicatessen draaide. De meeste leerlingen begrepen de film nauwelijks en konden er dus ook geen waardering voor opbrengen. De filmkundegroep 1993 kreeg Delicatessen te zien als aanvulling op de theorie in het filmcahier. Na de

149