Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Literatuur is film (Dorée de Kruijk)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

moeten constateren dat de filmcahiers voor de bovenbouw voornamelijk gericht zijn op havo-vwo-niveau, terwijl juist voor vbo-mavo dringend behoefte is aan materiaal dat het lezen voor de lijst aantrekkelijker kan maken.

7 Slot

Filmonderwijs als aanvulling op literatuuronderwijs, hierboven heb ik alleen de personages als voorbeeld laten optreden. Het perspectief leent zich ook goed tot vergelijking tussen literatuur en film, en dus tot groter inzicht in beider mogelijkheden. Hoe verfilm je een ik-verhaal? Wat is het effect van een 'voice-over' in dit verband? Hoe functioneel of hoe storend zijn perspectiefwisselingen? Hoe ziet hetzelfde verhaal van de diefstal eruit gezien door de ogen van de dief en gezien door de ogen van de beroofde?

Over de verhaalopbouw en de verschillende verhaallijnen heb ik hierboven al wat gezegd. Het globale verhaalschema geeft helderheid en houvast, zowel bij het zelf ontwerpen van verhalen of films als bij het herkennen van ingewikkelder patronen in bestaande werken. Zelf experimenteren met het weven van hele verhaalwebben werkt inspirerend en levert altijd weer schitterende persiflages op soaps en TV-series.

Openingszinnen en openingsscènes, vooruitwijzingen, flash-backs, de slotscène, een open einde, het is de moeite waard het lezen van films en van literatuur met elkaar in verband te brengen. Dat kan dan meteen mogelijkheden opleveren om het lezen voor de lijst te veraangenamen. Op enkele scholen hebben verfilmde boeken reeds een speciale status op de lijst gekregen, maar over het algemeen verkeren pogingen tot het meetellen van films op de literatuurlijst nog in een experimenteel stadium.

Voor de basisvorming en voor de bovenbouw havo en vwo heeft het LOKV bij minstens acht films lesmateriaal gemaakt in de vorm van filmcahiers. Bovenbouw (door LOKV aangekondigd als: voortgezet onderwijs): het algemene cahier Film leren lezen en cahiers bij de films De Zondagsjongen, Après la Guerre, Yaaba, Hamlet, Broadcast News. Als geschikt voor de basisvorming ken ik alleen Sally's Bizniz, door het LOKV aangeboden voor het basisonderwijs. Misschien zijn andere films voor de bovenbouw van het basisonderwijs ook wel geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In ieder geval hoeven docenten voor het leren lezen van films niet zelf aan de slag om lesmateriaal te maken, uit de filmcahiers kan naar hartelust legaal worden gekopieerd.

Noot

1. LOKV, Ganzenmarkt 6, postbus 805, 3500 AV Utrecht, tel. 030-332328.

151