Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Kijk maar je ziet niet wat je ziet (Henk de Lange)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

dagbladbedrijf van C.H. Jansen -overigens een prima uitgave- onnodig stelling genomen tegen het medium televisie. Tv en krant zijn complementair. Waar het om gaat -in termen van onderwijs- is dat leerlingen communicatief weerbaar zijn. Bovendien moeten we ze leren oog te krijgen voor de sterke en zwakke punten van beide media. De televisie als visueel medium kan maximaal appelleren aan onze emoties; daarom zijn beelden van oorlogshandelingen zo indringend en vormen ze vaak de aanzet voor geëngageerd protest. De stelling dat de tv de werkelijkheid maakt, lijkt niet overdreven. Denk aan de oorlog in Vietnam, waarvan de tv-beelden ervoor zorgden dat de publieke opinie in Amerika gemobiliseerd werd. Een ander voordeel is dat tv het nieuws direct in huis brengt, we kunnen oog- en oorgetuige zijn van alles wat er, waar ook, gebeurt. Door de tv is onze wereld een global village geworden. De tv is echter ook een heel vluchtig medium dat niet altijd geschikt is voor reflectie. Voor een zorgvuldig gecomponeerde beschouwingen en argumentatieve betogen kunnen we beter terecht bij het typografisch medium.

Waar het op aankomt is dat leerlingen in beide media hun weg weten te vinden. Daarvoor is nodig een gerichte mediapedagogiek. Het vak Nederlands biedt daarvoor een geschikte bedding!

Literatuur   Q

Centravoc (samenst.), In het begin was er ... Dallas. Televisie als onderwerp van vorming. Leuven/Den Haag 1988.

Dietze, A. en S.Klinkenberg (red.), Schermen met de realiteit. Televisie en onderwijs. Amsterdam 1987. Dossier beeldtaal, themanummer van Vonk (tijdschrift van de vereniging voor het onderwijs in het Nederlands), jrg. 19, juni 1990, nr. 6.

Jansen, C.H. Het dagbladbedrijf. 4e dr. Stichting Krant in de Klas. Amsterdam 1992.

Klinkenberg, S., e.a., Massamedia en taalonderwijs. DBN-cahier, nr. 14, Groningen 1984. Postman, N., Het verdwijnende kind. Weesp 1984.

Postman, N., Wij amuseren ons kapot. Houten 1985.

Sterkenburg, P.G.J.van, Taal van het journaal. Een momentopname van het hedendaags Nederlands. 's-Gravenhage 1989.

154