Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Exemplarisch werken met oude teksten (Mark van Bavel)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

eigene, in verbondenheid met andere kunsten.

Deze drie door ons gezette stappen komen trouwens overeen met het klassieke denken over leren: het nieuwe leer je pas met succes als je de nieuwe kennis ent op bestaande inzichten en ervaringen. Wie iemand wat wil leren over de Ming-dynastie begint best bij diens voorkennis over dynastie, de 'dozenopener' naar Ming. Dit denken over leren vindt overigens een vertaling in de oude driedeling van het didactisch proces:

- in een oriënterend-motiverende fase activeren we de voorkennis van de leerlingen over het aan te brengen onderwerp,

- in een tweede fase brengen we de nieuwe inhouden aan,

- in de derde fase proberen we het nieuwe in het reeds gekende te integreren.

Wij hopen op deze manier aangetoond te hebben hoe je met oude teksten in de klas kunt werken, zonder daarbij te moeten inleveren op de inhoud van het aanbod. De enige 'concessie' die je bereid moet zijn te doen is een didactisch-pedagogische:

ga je leerling halen waar hij zit (het 'nu'), neem hem mee naar waar hij nog niet geweest is (het 'toen') en verleg op die manier zijn grenzen.

Bibliografische noten

 1. Armand Van Assche, 'Over de sprong in het verleden en de magneet van het heden, de nood aan literatuurgeschiedenis op school?' In: H. Van Gorp en D. De Geest, Even boven het evenwicht, ACCO, Leuven, 1992

 2. Leerplan NVKSO, Derde graad ASO-KSO-TSO, Licap, Brussel, december 1992

 3. Cf. de presentaties over literatuurwetenschap en klaslokaal tijdens HSN 7, 19/11/1993

 4. Armand Van Assche, o.c.

 5. Mariken van Nieumeghen, tekst en vertaling, Taal & Teken, Leeuwarden, vierde druk 1990

 6. KNS, Antwerpen 1989, in een regie van F. Goris

 7. Dirk Coigneau, Mariken van Nieumeghen, Martinus Nijhoff/ 's-Gravenhage, 1982

 8. Recente catalogi en publikaties: Antwerpse retabels, 15de-16de eeuw, catalogus onder leiding van Hans Nieuwdorp, Museum voor religieuze kunst Antwerpen, 1993; Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, catalogus door Maurits Smeyers, Peeters, 1993 Leuven; Maurits Smeyers, Naer natueren ghelike, Davidsfonds Leuven, 1993; Maria van Hongarije, Koningin tussen keizers en kunstenaars, catalogus door Bob van den Boogert, Jacqueline Kerkhoff, Waanders Zwolle 1993

 9. NRC 27/12/91; in 1994 zijn er in het voorjaar tentoonstellingen, films en theateractiviteiten in Utrecht over de duivel en magie

 10. Ch.de Mooij red., Vastenavond-Carnaval, feesten van de omgekeerde wereld, Waanders Zwolle, 1992

 11. Humo, 11 november 1993, nr 2775

 12. Over het belang van biechtspiegels in teksten, leze men Th. Mertens, Boeken voor de eeuwigheid, Prometheus, Amsterdam 1993

 13. Het laatste oordeel, beschrijving in Paul Vandenbroeck, Catalogus Schilderkunst, 14e - 15e eeuw, Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen 1985 en in L.Herman (red.) Veertien listen voor de literatuur, Pelckmans, 1993

 14. Op de tentoonstelling 'Tover van de middeleeuwen', te Leuven, was er een audiovisuele ruimte 'Miniaturen op schijf, wat de bezoeker toeliet 'verder in de boeken te laten bladeren dankzij moderne technieken'; daarin was het mogelijk de tekst te isoleren van de miniatuur, waardoor leerlingen interactief konden werken met de voorstelling, de randversieringen en de tekst.

 15. C.G.N. De Vooys, Middelnederlandse Legenden en Exempelen, herziene en vermeerderde uitgave, J.B. Wolters, Groningen, Den Haag 1926; F.P. Van Oostrom, Voorbeeldig vertellen, Middelnederlandse Exempelen, Em. Querido's uitgeverij bijvoorbeeld Kleve, 1985

 16. J.G. Boekenoogen, Historie van Jan van Beverley, in de reeks Nederlandse Volksboeken, Boekhandel en drukkerij, voorheen E.J. Brill, Leiden, 1903

16