Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Exemplarisch werken met oude teksten (Mark van Bavel)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

- voor de historische figuur van John of Beverley, leze men Bede, A history of the English Church and people, Penguin Classics, p. 271-279, reprinted 1977

 1. - J.Le Goff, La naissance du purgatoire, folio, histoire, Gallimard, Paris, 1981

- J.Janssens, De middeleeuwen zijn anders, Davidsfonds, Leuven, 1993

- H.Pleij, De sneeuwpoppen van 1511, Meulenhoff, Amsterdam, 1988

 1. Martini, Marieke van Nieumeghen, 1934, gebaseerd op een Vlaams origineel, naar de tekst van Ghéon.

 2. Pleij, o.c.

 3. 'Mariken' leefde verder als een Antwerps volksverhaal, cf. G.Wolthuis, Duivelskunsten en sprookjesgestalten, Mariken van Nieumeghen, uitgeverij V.H. C. De Boer jr., Amsterdam 1952

 4. D. de Geest en M. Vaeck, (red.) Brekende Spiegels, Peeters, Leuven, 1992

22 en 23. Wolthuis, zie noot 20.

 1. L. Debaene, Marieken van Nieumeghen, Tjeenk Willink, Zwolle 1969

 2. Wolthuis, Mariken van Nieumeghen, J.M. Meulenhoff- Amsterdam. (Hella Haasse speelt de rol van Mariken!)

 3. Katholiek Nieuwsblad, Mariken in Nijmegen, 9 oktober 1990

 4. De tekst wordt nog geregeld geannoteerd uitgegeven voor schooluitgaven,

bijvoorbeeld Dirk Coigneau 1982, of hertaald: onder meer de tekst in de reeks Taal en Teken 1990

en de hertaling in 1989 voor de Antwerpse voorstelling: Marieken van Nijmegen, door Bert Decorte en Alfons Goris; daarnaast is er een 'golf van vrij recente interpretaties, de meeste daarvan zijn gebundeld; twee 'verzamelbibliografieën' vindt men in: -Mariken van Nieumeghen, Reproductie van de post-incunabel van W. Vorsterman, 2de druk, De Vlijt, Antwerpen, 1951; het boek bevat een bibliografie van de 'Mariken'-interpretaties en uitgaven, samengesteld door Rob. Roemans en G. Wolthuis

-P.F.J.M. Eligh citeert in In wisselend perspectief, Malmberg Den Bosch, 1991, de tekstuitgaven en secundaire teksten sinds 1951, we tellen 91 uitgaven in 40 jaar tijd.

 1. Margaret M. Rafferty, Mary of Nemmegen, E.J. Brill, Leiden, 1991

 2. Istvàn Bejczy, Connie Palmen en Mariken van Nieumeghen,in: De nieuwe Taalgids, 84 (1991)

17