Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Integratie van eerste- en tweedetaalonderwijs in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs (Theun Meestringa)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

De reflectie op het leerproces, de deeltaken en de uitvoering van de taaltaak kan heel goed door het lesmateriaal (de leergang) gestimuleerd en gestuurd worden. Bijvoorbeeld: aan het begin van een (deel van een) hoofdstuk waarin het klassegesprek aan de orde gesteld zal worden, kan men bij de oriëntatie op de taaltaak de leerlingen helpen met het bepalen van hun leerdoelen door ze een opdracht als het volgende voor te leggen.

Tijdens het uitvoeren van de taaltaak (over een nog niet bepaald onderwerp) kunnen beoordelingslijstjes als in Nieuw Nederlands gebruikt worden, om de reflectie en (zelf)beoordeling te richten en te stimuleren. Het zou er zo uit kunnen zien:

Aan het eind van het thema kan de leerling met een opdracht als de volgende nagaan en overzien wat er geleerd is. In een lessenreeks doen alle leerlingen hetzelfde en werken ze aan dezelfde doelen. Waar men de meeste aandacht aan schenkt, zal per leerling kunnen verschillen. Op grond van de vooruitgang van de leerling (het aantal kruisjes en plusjes op het registratieformulier) kan de docent een cijfer vaststellen.

LEERSTRATEGIE

Het leren organiseren: als je nadenkt over wat je wilt leren, lukt het leren beter

Lees de volgende zes doelen. Welke is voor jou het belangrijkst? Zet er een (1) achter. En welke is voor jou het op een na belangrijkst? Zet er een (2) achter. Enzovoort.

Spreker (klas s egesprek)

173