Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Communicatieve technieken in het kort meao (Ineke Passchier)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Communicatieve technieken in het kort meao

Ineke Passchier

Tijdens één van de vergaderingen over de nieuwe eindtermen voor het vak Nederlands, waarin we met collega's van andere meao's in de regio van gedachten wisselden, bleek dat mijn visie over de invoering van communicatieve technieken, zowel qua inhoud als onderwijskundige aanpak nogal afwijkend was. Vandaar de uitnodiging om hier tijdens deze workshop dieper op in te gaan.

Om goed met u van gedachten te kunnen wisselen, moeten we eerst even stilstaan bij de onderwijskundige uitgangspunten van de korte opleiding administratie. Dit zijn:

  1.    Individualisatie

Elke cursist bewandelt een bepaalde leerroute, die voor hem de optimale is. Het 'op de tenen staan' is een belangrijk uitgangspunt, dat alleen maar gerealiseerd kan worden als het onderwijssysteem zeer flexibel is. Niet alleen het tempo, maar ook het niveau van de cursist verschilt per individu.

  1.    Integratie

De integratie .van theorie en praktijk. is een andere pijler van de opleiding. Door het participerend leren krijgt de cursist een idee over het kunnen toepassen van de theorie in de praktijk. Hetzelfde wordt bereikt met de stage. Daarnaast is er ook een gevarieerd aanbod van excursies, lezingen van gastdocenten, groepsopdrachten over allerlei praktijksituaties, waardoor de integratie sneller tot stand zal komen.

  1.    Flexibele instroom

Tijdens het cursusjaar is er regelmatig een mogelijkheid tot het starten van het leerstofprogramma. De cursist start op zijn niveau afhankelijk van de vooropleiding. Deze principes moeten worden geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Op welke wijze dit gebeurt bij de communicatieve technieken zal ik zo toelichten.

1 Programma en doelgroep

Het leerstofprogramma is afgestemd op de nieuwe eindtermen die gelden voor de beroepspraktijk. Het bevat twee basis- en twee uitstroomcertificaten. Voor Nederlands is totaal 120 uur beschikbaar op jaarbasis. Voor het spreken en luisteren is 40 uur beschikbaar, wat .betekent dat daaraan een lesuur per week besteed kan worden.

De cursisten van de korte opleiding kunnen drempelloos binnenstromen. Er zijn geen eisen gesteld aan de vooropleiding. De motivatie geeft de doorslag. Cursisten in de leeftijd van 16-19 jaar volgen de reguliere opleiding kort-meao. Daarnaast is er een korte opleiding administratie voor volwassenen gestart, die dezelfde onderwijskundige uitgangspunten kent.

Wanneer de gemiddelde klassegrootte 24 cursisten bedraagt, dan zal onmiddellijk de

194