Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Een leergang fictie voor de basisvorming (Dick Prak)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

dat niet van leerlingen verwacht mag worden dat ze geheel zelfstandig hun weg in het fictie-aanbod kunnen vinden. Het onderwijs moet ze helpen bij het krijgen van een overzicht en het bepalen van voorkeuren. Het moet fictie toegankelijk maken, drempels verlagen of wegnemen door er aan te werken dat de leerlingen:

- leren wat fictie is,

- in aanraking komen met diverse soorten fictie,

- fictie (beter) leren begrijpen,

- bewuster leren omgaan met fictie.

(2) De leerstof is verdeeld in vier categorieën:

(3) De drie planningsvarianten luiden als volgt.

'Methode plus': de fictielijn uit de gebruikte taalmethode is de basis van het onderwijsaanbod. Via het leerplan kan de sectie aanvullingen verzorgen. 'Cursus en thema's': met behulp van hoofdstuk 3 van het leerplan wordt een stapsgewijze cursus ontwikkeld, waarin de verschillende tekstsoorten en aspecten van fictie worden uitgewerkt. Daarnaast wordt een aantal fictionele thema's uitgewerkt, waarin verschillende teksten en produkten binnen een inhoudelijk thema aan de orde komen.

'Fictie geïntegreerd': het onderwijs in fictie wordt geïntegreerd met andere vakonderdelen, bijvoorbeeld een mondelinge boekbespreking houden, een boekverslag schrijven, een dagboek bijhouden van een week TV kijken, een recensie schrijven over een geziene film enzovoort, een discussie houden over een onderwerp uit een fictioneel thema.

2.2 Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit zes lessenseries over de belangrijkste aspecten van fictie, (zie onder). Het is uitgevoerd in de vorm van een leerlingenboek dat onder de titel Fictie voor de basisvorming tegen de zomer van 1994 verschijnt bij Wolters Noordhoff. Voor de ontwikkeling zijn zes externe auteurs aangetrokken die elk de grondtekst voor een serie hebben gemaakt en daar geschikte fragmenten bij hebben uitgekozen. Een SLO-redactie heeft deze grondteksten vervolgens samengesmeed tot één geheel.

A. Wat is fictie?

A.1 Fictie, non-fictie en werkelijkheid

A.2 De waarde van fictie of: Waarom zou je lezen?

A.3 Schrijvers, makers

B. Soorten fictie

B.1 Mondelinge verhalen

B.2 Verhalend proza

B.3 Gedichten en liedjes

B.4 Strips

B.5 Film en televisie

B.6 Toneel en cabaret

B.7 Dagboek

B.8 Hoorspel

C.   Fictie begrijpen

B.1   Taalgebruik

B.2   Tijd als structurerend element

B.3   Verhaallijnen

B.4   Perspectief

C.5   Tijd, plaats en cultuur

B.6   Personages

B.7   Afloop en begin

D.   Bewust omgaan met fictie

D.1   Een keus leren maken

D.2   Meningen over fictie

201