Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Juf, heeft u een gedicht over zelfmoord? (Irene den Boer-den Ouden & Dienie Meys-van de Langkruis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Juf, heeft U een gedicht over zelfmoord?

Tien jaar Literair Tijdschrift op het Fons Vitae Lyceum Irene den Boer-den Ouden en Dienie Meys-van de Langkruis

Het 'Literair Tijdschrift' is een individueel werkstuk, dat in de loop van het vijfde leerjaar van het VWO gemaakt wordt. Aan de hand van de leerlinginstructie zullen we per onderdeel aangeven welk(e) leerdoel(en) we op het oog hebben, welke vaardigheid en vermogen de leerlingen ontwikkelen -vanzelfsprekend speelt het verwerven van kennis daarbij een rol- welke lesplanning we hanteren. Tevens zullen we onze gedachten laten gaan over de meerwaarde van het werkstuk als geheel en wijden we enkele woorden aan de afsluiting van de basisvorming voor het vak Nederlands en voor Informatiekunde en aan het Profiel van de tweede fase van het V.O.

Inleiding

De lessen Nederlands staan van oktober tot juni in het teken van het Tijdschrift. Huiswerk wordt met uitzondering van dat voer Historische Letterkunde en de klassikaal te lezen boeken niet gegeven. In de lessen worden de onderwerpen behandeld die in het werkstuk voorkomen en wordt gecontroleerd of tempo en werkwijze in orde zijn, hulp geboden en gecorrigeerd.

Het is belangrijk om eerst na te gaan voor welke onderdelen je niet, helemaal of gedeeltelijk bibliotheekwerkzaamheden moet verrichten. Als steun voor het werken met de informatie uit de Openbare Bibliotheek wordt een rondleiding georganiseerd. Het is zaak vanaf het begin te noteren welke bronnen je gebruikt. Er wordt verwacht dat je bij ieder onderdeel een bronvermelding geeft en geen zin van iemand anders overschrijft zonder dat je dat in de noten onder je tekst aangeeft.

Het Tijdschrift moet eruitzien als een echt tijdschrift. In de les krijg je voorbeelden te zien. Het is voor de beoordeling niet van doorslaggevend belang dat het getypt is. Een mooi geschreven werkstuk, dat inhoudelijk deugt, scoort hoger dan een schoonheid van een drukwerk, dat qua inhoud en taalverzorging onder de maat is. De verzorging wordt wel beoordeeld. Je Tijdschrift moet een kaft hebben met een titel. Je kunt gebruik maken van een grote ringband of een zelfgemaakte omslag. Zorg voor een aantrekkelijke lay-out en gebruik toepasselijke illustraties.

Als je in een bepaald thema in de literatuur bijzonder geïnteresseerd bent, kun je ook een themanummer maken. Dat is niet gemakkelijker, maar wel bevredigender. Zorg wel dat je op tijd hulp vraagt bij je docent.

De diverse onderdelen van het Tijdschrift zijn niet zo maar gekozen. Elk onderdeel houdt verband met een schoolonderzoek of het Centraal Examen. Het materiaal dat je in de klas krijgt in de vorm van aantekeningen of kopieën blijft tot het einde van de zesde klas van belang. Hoe serieuzer je de opdrachten maakt, hoe meer je er aan

22