Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Poëzie in de basisvorming: het nut der regenhoeden? (Wil van der Veur)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

toepassen; inzicht in functie van leestekens, zinnen en versregels, enjambement krijgen; inzicht in functie en samenhang tussen strofen krijgen. Twee lessen ' perspectief ': globaal en gedetailleerd leren kijken en een algemene oriëntatie op perspectief:

Twee lessen 'kijken': scherp kijken naar en lezen van natuurgedichten; inzicht krijgen in ruimte die door zintuiglijke waarnemingen wordt opgeroepen. Twee lessen 'verschillende soorten gedichten': kennismaken met humoristische en griezelgedichten: Een les 'spelen met gedichten': contextgericht lezen met behulp van onzinwoorden:

Literatuur

Geest, D. de, Dichtersbij: Creatief schrijven in het poëzieonderwijs: Leuven 1982

Parreren, C. van, Ontwikkelend onderwijs: Leuven/Amersfoort 1988

Toussaint-Dekker, A., Boek en lezer: Leiden 1987

Tunnicliffe, Stephan, Poetry experience: Teaching and writing poetry in secondary schools: London/New York 1984

Veur, Wil van der, 'Is poëzie kinderspel?' Moer 1978:1, p:29-34

Veur, Wil van der, 'Is dit geheimtaal?' Moer 1988:4, p:2-15

Veur, Wil van der, 'Wordt het kind met het badwater weggegooid?' Moer 1990:4, p.132-140

Veur, Wil van der, en Jan Boland, Dichtklapper: Werken met gedichten in de basisvorming: Enschede 1993

229