Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Juf, heeft u een gedicht over zelfmoord? (Irene den Boer-den Ouden & Dienie Meys-van de Langkruis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

  1. De fantasietekst

Dit is een 'verhalend opstel' of 'kort verhaal', zoals dat ook in literaire tijdschriften te vinden is. De omvang is groter dan die van het zakelijk opstel.

In de loop van de jaren heb je een redelijk aantal korte verhalen gelezen. Je bent op de hoogte van romantheoretische begrippen. Misschien heb je bij sommige korte verhalen wel eens gedacht: 'Dat kan ik ook', of 'Dat kan ik beter'. Hier is je kans. Schrijf een kort verhaal over een zelf gekozen of bij je thema passend onderwerp.

Lesdoel: het trainen van de schrijfvaardigheid, waarbij deze keer het accent sterker valt op zinsbouw en woordkeus: stijl. Tevens worden de leerlingen gedwongen hun kennis van literaire, romantheoretische begrippen te gebruiken. Ze kunnen 'de kunst afkijken' en wellicht wat meer inzicht in en waardering voor produkten van echte schrijvers krijgen. Originaliteit is niet alle leerlingen gegeven. Daar worden de leerlingen ook niet op beoordeeld. Deze schrijfopdracht is weliswaar in de voorstellen van de CVEN terecht geschrapt uit het C.E., maar voor ons is het de laatste kans, om de leerlingen een creatieve schrijfopdracht te geven.

  1. Het gedicht 1880 -1945

Kies een gedicht uit deze periode. Geef daarvan een analyse en een beoordeling. Raadpleeg de kopieën poëzieanalyse. Introduceer kort de dichter, zorg voor een goede bronvermelding. Je hebt in de loop der jaren kennis gemaakt met poëzie. In dit werkstuk lever je twee keer een volledige beschrijving, interpretatie en beoordeling van een zelf gekozen gedicht. Je moet gaan snuffelen in de bibliotheek en vooral je docent raadplegen. Bewaar de gedichten die je kopieert allemaal, noteer titels van bundels die je hebt gezienof gelezen.

Lesdoel: het vermogen vergroten om met literaire teksten om te gaan. Nevendoel is schrijfvaardigheidstraining: er moeten nogal veel gegevens verwerkt worden tot een leesbaar 'essay'. Meer verborgen is onze doelstelling de leerlingen vooral veel en verschillende gedichten te laten lezen. Voorafgaande aan de definitieve keuze krijgt een leerling meer gedichten onder ogen, dan hem ooit in de les kunnen worden voorgezet. Afhankelijk van het gegeven onderwijs beschikken de leerlingen over voldoende kennis om een gedicht te kunnen beoordelen nadat zij een analyse en een interpretatie hebben gegeven. Bij beoordeling hechten wij aan een persoonlijke reactie. De leerlingen ervaren dit onderdeel aanvankelijk als moeilijk, maar ervaren de gehanteerde werkwijze toch als verhelderend.

Dit onderdeel maakt deel uit van een schoolonderzoek, dat mondeling wordt afgenomen.

De leerlingen spreken over een voorgelegd onbekend' gedicht na een voorbereidingstijd van 15 minuten.

  1. Het gedicht 1945 - heden Zie onderdeel E.

  2. Bio- en bibliografie

Bij één van de gedichten kun je volstaan met een korte introductie, bij het andere moet je een korte biografie schrijven. Vermeld je bronnen. Geef een beperkte primaire bibliografie.

Het lijkt voor de hand te liggen dat je je op de hoogte stelt van leven en werk van de auteur van het gedicht, dat je gekozen hebt. In een aantal gevallen zal die informatie je van dienst zijn bij de interpretatie van het gedicht. In een aantal andere gevallen maak je alleen kennis met de betreffende dichter.

24