Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Juf, heeft u een gedicht over zelfmoord? (Irene den Boer-den Ouden & Dienie Meys-van de Langkruis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Lesdoel: het leren raadplegen en werken met bronnen, het omgaan met de gevonden informatie en die rangschikken en verwerken tot een eigen artikel. Er zijn leerlingen die deze opdracht als een levenswerk ervaren, er zijn er ook die een bestaande publikatie parafraseren. De hoogste waardering geldt natuurlijk die leerling die zelfstandig met de bronnen omgaat.

  1. Essay

Neem een essay op van een Nederlandse auteur, uit tijdschrift, weekblad of bundel. Introduceer de schrijver, vermeld je bron(nen) . Geef een samenvatting van het essay van maximaal 500 woorden. Het vereist enige inspanning voor je een essay gevonden hebt. Je zult in de les suggesties krijgen. Je mag in je samenvatting niet citeren. Wat nu eigenlijk een essay is of was, blijft een interessante vraag. Vandaar opdracht I.

Lesdoel: kennis maken met een moeilijk toegankelijk genre, dat anders misschien te lang aan de aandacht ontsnapt. Op deze wijze komen de leerlingen in contact met teksten van niveau, zodat de leesvaardigheid, zonder dat dat expliciet is, centraal staat. Vaardigheden en vermogen: het betreft hier twee terreinen; het letterkundige terrein en dat van de leesvaardigheid. Het leren samenvatten speelt een belangrijke rol. Ook hier is het vaak nodig revisieopdrachten te geven.

  1. Definitie

Je vindt in leerboeken, letterkundige woordenboeken veel verschillende definities van 'essay'. Jij maakt een nieuwe, eigen definitie, waarbij je erop let dat die ook van toepassing is op het voorbeeld dat je hebt opgenomen.

  1. Column Zie H, maar vervang 'essay' door 'column'.

Lesdoel: de leerlingen in contact brengen met een doorgaans niet moeilijk toegankelijk genre. Ze zullen voor het vinden van een column de geschreven media moeten raadplegen, columns moeten kunnen onderscheiden van andere teksttypen.

  1. Definitie Zie I maar nu van 'column'

Lesdoel: de leerlingen confronteren met een genre dat pas heel recent tot de literatuur wordt gerekend, en met een definitie die tot op de dag van vandaag vlottend is (vercolumnisering!) Zoekend in gebundelde columns van journalisten en echte schrijvers vallen ook hen de grote verschillen op, en blijken de benamingen essay en column niet altijd voor respectievelijk lange en korte teksten te staan.

  1. 'Light Verse' Ook wel 'plezierdicht'. Neem in je tijdschrift plezierdichten op. Bronnen noemen.

Lesdoel: de leerlingen te laten zien dat er ook nog 'andere' poëzie is, die voor velen van hen makkelijker toegankelijk is. Het onderscheid maken tussen wat wel en niet tot de lichte poëzie gerekend wordt, is de laatste jaren niet echt eenvoudiger geworden; toch willen we de leerlingen op de verschillen wijzen.

  1. Eigen vers

Aan de hand van in de klas geleverd materiaal of met behulp van instructieteksten van schrijvers als Drs. P en Ivo de Wijs in diverse bundels schrijf je een eigen 'plezierdicht'. Licht het gekozen genre toe. Geef je bronnen.

Lesdoel: creatief schrijven, kennis van conventies in poëzie. De leerlingen zijn niet allemaal met talent gezegend, maar men steekt al worstelend heel wat op over rijm, ritme, versbouw en metrum.

25