Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 7 | Zevende conferentie Het Schoolvak Nederlands (1994)

Bijdrage: Juf, heeft u een gedicht over zelfmoord? (Irene den Boer-den Ouden & Dienie Meys-van de Langkruis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

N. Radio

Neem een overzicht op van alle radioprogramma's over literatuur. Gebruik een betrouwbaar omroepblad en houd minstens twee weken tijdens het winterseizoen de programma's bij. Vermeld zoveel mogelijk gegevens; niet alleen zender en tijd.

Lesdoel: het trainen van luister- en leesvaardigheid, Een nevendoel is ook het kennis maken met omroepland, met de aandacht van de diverse omroepen voor kunst/literatuur, de programmaformule. Vóór deze opdracht hebben de leerlingen geen idee van de hoeveelheid aandacht die op de radio aan literatuur besteed wordt.

0. Luister

naar één van de programma's en geef daarvan een verslag en een beoordeling (recensie). Dus geen uitgeschreven bandopname! Kwaliteitskranten geven regelmatig aan, wanneer een belangrijk thema of een belangrijke auteur wordt behandeld.

Lesdoel: het trainen van luister- en schrijfvaardigheid. Hoofd- en bijzaken moeten goed gescheiden worden; er moet worden samengevat. Vooral het geven van een goed beargumenteerd oordeel over het programma vinden we hier belangrijk. Daarnaast kan het nooit kwaad, wanneer de leerling de verhalen over literatuur(geschiedenis) ook eens 'van een ander' hoort.

  1. Kort verhaal met recensie

Neem een zo recent mogelijk verhaal op van een Nederlandse auteur. Schrijf daarover een recensie volgens de richtlijnen die jein de lessen hebt gekregen.

Lesdoel: het trainen van schrijfvaardigheid aan de hand van een concrete opdracht: het geven van een beschrijving en een oordeel met argumenten. De leerlingen hebben enige ervaring in het lezen en analyseren van recensies; met name de argumentaties , die recensenten gebruiken, zijn hen bekend. Dit onderdeel is een voorbereiding op het schoolonderzoek verhaalanalyse. Gezien het feit dat dit schoolonderzoekstof is, willen we dat het resultaat voor deze opdracht minstens voldoende is.

  1. Recensie

Kopieer uit krant, weekblad of tijdschrift een recensie van een niet te lang geleden verschenen boek van een Nederlandse auteur. Beschrijf en becommentarieer die recensie. Bron vermelden.

Lesdoel: het leren onderscheiden van de gehanteerde argumenten, het bijhouden van de theoretische kennis op dit terrein. Vaardigheden en vermogen: het kunnen onderscheiden van verschillende argumenten, het kunnen formuleren van het oordeel van de recensent en het kunnen formuleren van commentaar aan de hand van argumenten. Het formuleren van een eigen mening tegenover of naast die van de recensent beschouwen we als extra bij dit onderdeel.

  1. Artikel

Schrijf een artikel over een nog levende auteur. Verzamel materiaal, leg een bronnenlijst aan en vermeld citaten in noten. Minimaal 600 woorden.

Lesdoel: Schrijfvaardigheidstraining; het leren schrijven van een informatief artikel, het vergroten van kennis van en over literatuur. Vaardigheid en vermogen: het leren verzamelen en ordenen van informatie, het omgaan met bronnen, het werken met literaire begrippen.

  1. Verslag van een literair evenement

Kijk in kranten en weekmedia welke literaire 'evenementen' er zijn. De vorm van dit 'verslag' is vrij; van een journalistiek verslag tot een zeer persoonlijke impressie. Denk

26